Το νομοσχέδιο για το ΚΠΓ και την

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας “Ρύθμιση θεμάτων του , της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις” .

Δείτε το νομοσχέδιο εδω