Διαμαρτυρία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Ιωαννίνων.

Μετά από εμπαιγμό και ασάφειες των διαδοχικών Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου σχεδόν 10 ημερών, καταλήξαμε χθες να πληροφορηθούμε ότι η Κυβέρνηση εξαιρεί τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών από την Επιδότηση Ειδικού Σκοπού παρόλο που είμαστε από τις πρώτες επιχειρήσεις που έκλεισαν (από 11/03/2020) με Κυβερνητική απόφαση αναστολής λειτουργίας.

Αντ’ αυτού εντασσόμαστε στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης ΕΣΠΑ μαζί με τους άλλους επιστήμονες που, ναι μεν πλήττονται λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, δεν έγινε όμως πλήρης αναστολή λειτουργίας των γραφείων τους.
Επειδή α) Ο μεγαλύτερος αριθμός των Κέντρων μας αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τύπου 1 - 2 ιδιοκτήτες με καθόλου ή μέχρι 2 – 3 άτομα προσωπικό των οποίων τα καθαρά κέρδη είναι ουσιαστικά ένας μισθός του μέσου όρου, και β) οι “πελάτες” μας είναι κυρίως παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου τα οποία εξ ορισμού δεν γίνεται να αναπληρώσουν μαθήματα πλήρως μέσα στον Ιούνιο μετά το άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών,
θεωρούμε ότι ο κλάδος μας πλήττεται αυτή τη στιγμή ανεπανόρθωτα και οδηγούνται σε εργασιακή ανασφάλεια ιδιοκτήτες και προσωπικό 60 με 70 περίπου Κέντρων Ξένων Γλωσσών τουλάχιστον της πόλης των Ιωαννίνων, για να μην αναφέρουμε το τεράστιο πανελλήνιο μέγεθος.

Άλλωστε, στο Επίδομα Ειδικού Σκοπού εντάχθηκαν – και δικαίως - και κλάδοι για τους οποίους δε διατάχθηκες αναστολή λειτουργίας με μόνο κριτήριο το γεγονός ότι πλήττονται από το γενικότερο lock-down.
Διεκδικούμε και απαιτούμε άμεση επανεξέταση των μέτρων οικονομικής στήριξης που αφορούν στον κλάδο μας.