Πρόγραμμα Προνομιακής δανειοδότησης με εγγύηση από το κράτος του 80%

Τα ΚΞΓ μπορούν να αξιοποιήσουν το Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα:

  • Δεν υφίσταται ως υποχρέωση για τη χρηματοδότηση η διατήρηση των θέσεων εργασίας
  • Χορηγείται δάνειο ύψους:
    • έως το 25% του τζίρου εσόδων έτους 2019 ή
    • έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του ΚΞΓ
  • Δίνεται δυνατότητα αποπληρωμής του σε 5 χρόνια.
  • Το δάνειο θα συναφθεί και θα χορηγηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  • Βασική προυπόθεση είναι η επιχείρηση να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της και χρηματοοικονομικά υγιής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επιλέγοντας την τράπεζα από την οποία θέλουν να λάβουν το δάνειο.

Για την υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ