Οδηγίες EUROPALSO - Για το δώρο Πάσχα 2021, θα ισχύσει ότι εφαρμόστηκε και στο δώρο Χριστουγέννων. Οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν δώρο αναλογικά για τις ημέρες που οι εργαζόμενοι παρείχαν ή θα παρέχουν την εργασία τους, για το διάστημα 1/1/21-30/4/21. Για το διάστημα που ήταν σε αναστολή εργασίας οι εργαζόμενοι θα λάβουν δώρο Πάσχα αναλογικά από το κράτος. Επίσης οι εισφορές του δώρου Πάσχα που αναλογούν στις ημέρες αναστολής, θα καλυφθούν από το κράτος.

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Προσθέτουμε τους μισθούς από 01/01/2021 – 30/04/2021 και πολλαπλασιάζουμε * 0,125 και το αποτέλεσμα επί 1,04166 και βγαίνει το σύνολο.

Το Δώρο Πάσχα πληρώνεται τη Μ. Τετάρτη, 28/4/2021.

Την Μ. Τετάρτη θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή σύμβασης. Το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί βάσει της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των €534 και θα εξοφληθεί από το Κράτος σε δύο (2) δόσεις.