Βάσει νέου νόμου του Υπ. Εργασίας (φεκ 6263/τ.Β/27-12-2021), από 1/1/2022 ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται. Κατά συνέπεια, σας προωθούμε πίνακες με τα νέα ωρομίσθια προσωπικού ΚΞΓ.