Βάσει της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ 2137/τΒ/30-4-2022) εφεξής ισχύουν τα ακόλουθα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών:

α) όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, και οι εμβολιασμένοι καθηγητές, προσέρχονται στο ΚΞΓ χωρίς self-test.

β) οι ανεμβολίαστοι καθηγητές υποχρεούνται σε ένα (1) rapid ή PCRtest την εβδομάδα, ημέρα Τρίτη, με δική τους επιβάρυνση. Ειδικά για την τρέχουσα εβδομάδα, η διενέργεια του τεστ ήταν Τετάρτη 4/5.

γ) όλοι: μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό, επισκέπτες, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (απλή χειρουργική ή υφασμάτινη με κατάλληλες προδιαγραφές)

δ) Παραμένουν σε ισχύ: ο τακτικός αερισμός των χώρων του ΚΞΓ, η τοποθέτησηκαι χρήση αντισηπτικών, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού, τα ξεχωριστά διαλείμματα.

ε) σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός του ΚΞΓ: οι εμβολιασμένοι και μη μαθητές και καθηγητές προσέρχονται κανονικά στο ΚΞΓ. Διενεργούν 2 self-test (τις ημέρες 0-1 και 4) και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (ή διπλή) για 10 ημέρες.

στ) σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός του ΚΞΓ: i) οι εμβολιασμένοι μαθητές/καθηγητές προσέρχονται κανονικά στο ΚΞΓ. Διενεργούν την 5η ημέρα self-test (οι μαθητές), rapid test (οι καθηγητές), και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας (ή διπλή) για 10 ημέρες, ii) οι μη εμβολιασμένοι μαθητές/καθηγητές μπαίνουν σε καραντίνα και επιστρέφουν στο ΚΞΓ μετά την 5η ημέρα, με αρνητικό self-test (οι μαθητές) και αρνητικό rapid test (οι καθηγητές), χρησιμοποιώντας μάσκα υψηλής προστασίας (ή διπλή) για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

ζ) Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη, ισχύει ό,τι και στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή το κρούσμα παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 5 ημέρες (υπολογίζουμε από την ημέρα λήψης του θετικού τεστ). Μετά την πάροδο των 5 ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα και έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός, διακόπτεται η απομόνωση. Το κρούσμα επιστρέφει στο ΚΞΓ χρησιμοποιώντας μάσκα υψηλής προστασίας (ή διπλή) για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.