ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2024

  • Έως 31/05/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Μάρτιο
  • Έως 31/05/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Μάρτιο 2024
  • Έως 31/05/2024 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Μάρτιο
  • Έως 31/05/2024 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών ,υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου για τον μήνα Απρίλιο 2024.
  • Έως 31/05/2024 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Απριλίου 2024.
  • Έως 31/05/2024 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου 2024.

Δώρο Πάσχα

Τρόπος Υπολογισμού

  1. Προσθέτουμε τους μισθούς (μικτούς) που πήρε ο εργαζόμενος από 1/1/2024 μέχρι 30/4/2024.
  2. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,125.
  3. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την παραπάνω πράξη το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 1,04166, και βρίσκουμε το δώρο Πάσχα.

Αν η σύμβαση του εργαζόμενου είναι ορισμένου χρόνου, υπολογίζουμε δύο (2)

ημερομίσθια ανά 13 ημέρες. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε

με τον συντελεστή 0,125 και έπειτα με τον συντελεστή 1,04166.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος πέφτει στις 01/5/2024.

Ωστόσο, ο εργοδότης, δύναται να το καταβάλει και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.