Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία | Σελίδα 31

 • Πινακίδες στα καταστήματα - Δεν πληρώνω χωρις Απόδειξη

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Μεχρι αυριο ( ΣΣ 12/1/13 ) οι πινακίδες στα καταστήματα Δεν πληρώνω χωρις Απόδειξη. Οι επιχειρηματίες από αυριο είναι υποχρεωμένοι να φέρουν ειδική σήμανση > στα καταστήματά τους ή στους τιμοκαταλόγους, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, που θα ενημερώνουν τους πελάτες τους οτι εχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν το αντίτιμο προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζουν αν δεν εκδίδεται απόδειξη.

 • Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων γνώσης χειρισμού Η/Υ

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Σύμφωνα με την με αριθμό 3/1-2-2006 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα: «Έγκριση χρονικής διάρκειας πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το ελληνικό δημόσιο», η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το Ελληνικό Δημόσιο, που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., είναι τριετής από την ημερομηνία έκδοσης κάθε πιστοποιητικού.

 • Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή. Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα για το αντικείμενο του θέματος: Με αφορμή το αριθ. πρωτ. 883/22-6-2011 έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), στο οποίο τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας μας η άρνηση ορισμένων διοικητικών αρχών και ΚΕΠ να επικυρώσουν αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδει (π.χ.

 • Πόσο θα ειναι το τέλος επιτηδεύματος 2013 για τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος το 2013 για ελευθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις . Συμφωνα με τον νεο φορολογικο νόμο προβλέπεται ότι το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται για το 2013 ως εξής: Τελος επιτηδευματος 650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Τελος επιτηδευματος 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό.

 • Φορολογικά ( σχετικά με τις ΑΠΥ )

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Φορολογικά Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όσον αφορά στις ΑΠΥ σας ενημερώνουμε ότι νέα εγκύκλιος (αρ.εγκυκλίου 1004, 4/1/2013) του Υπ. Οικονομικών ακυρώνει την υποχρέωση για έκδοση θεωρημένων αποδείξεων. Καθ όλη του διάρκεια του 2013 μπορείτε να εξακολουθήσετε να λειτουργείτε λογιστικά όπως λειτουργούσατε μέχρι σήμερα.

 • Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ θα εκπίπτουν το 2013

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  . Με ρύθμιση που εντάχθηκε στο νεο φορολογικό οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ θα εκπίπτουν σαν δαπάνη για τους ελευθερους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης από 1/1/ 2013 και μετά.

 • Προγράμματα Τεχνικού Ασφαλείας 2013

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Προγράμματα Τεχνικού Ασφαλείας επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις 2013 Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή η υπουργική απόφαση 29331/1135/2012 (Β' 3445) που αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας - για τα προγράμματα 2013.

 • Τεχνικοί Ασφαλείας - Παραστατικά επιχειρήσεων για επιμόρφωση των εργοδοτών

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Τα παραστατικά επιχειρήσεων για επιμόρφωση των ίδιων των εργοδοτών είναι: α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα) 1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή 2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα) Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από: 1).

 • Επίδομα ανεργίας σε ελευθέρους επαγγελματιές - Σήμερα τα κριτήρια

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Σήμερα τα κριτήρια για το επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματιες Σήμερα θα ανακοινωθούν απο το υπουργείο Εργασίας τα κριτήρια και το πως θα δοθεί το επίδομα ανεργίας στους ελευθερους επαγγελματίες αφου αναμένεται η ενεργοποιήση του νόμου του 2011 που το προέβλεπε Με υπουργική απόφαση που αναμένεται σήμερα θα καθοριζονται τα κριτήρια και το ποσό που θα λαμβάνουν οι ελευθεροι επαγγελματίες σαν επίδομα ανεργίας.

 • Επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Επίδομα μητρότητας θα παίρνουν οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες σύμφωνα με τον Ν.4097/2012 (ΦΕΚ Α' 235/03-12-2012) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας». Ειδικότερα, ο νομός προβλέπει πως στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες μπορεί να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους.

Back to Top