Η Μέθοδος της Συνδυαστικής-Συσχετιστικής Μάθησης

Η Συνδυαστική-Συσχετιστική (PairedAssociateLearning - PAL) Μάθηση με τη στιγμιαία επίδειξη καρτών, είναι μια καλή στρατηγική στις περιπτώσεις που ένας σπουδαστής πρέπει να απομνημονεύσει και να κατανοήσει μεγάλο όγκο υλικού, όπως διάφορες λέξεις, όρους και ορισμούς.Η συνδυαστική-συσχετιστική μέθοδος περιλαμβάνει την αντιστοίχηση ή τη συνειρμική συσχέτιση από τον σπουδαστή ενός γνωστού ή άγνωστου ερεθίσματος με μια γνωστή ή άγνωστη απάντηση. Για παράδειγμα, στο μάθημα των Οικονομικών, η λέξη για τον αγοραστή είναι καταναλωτής. “Αγοραστής” είναι το γνωστό ερέθισμα, το οποίο πρέπει να συσχετιστεί με την άγνωστη έννοια “καταναλωτής”. Συχνά, ωστόσο, τόσο το ερέθισμα όσο και η απάντηση είναι άγνωστα. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης, οι σπουδαστές θα πρέπει να μάθουν τι σημαίνει η λέξη chiaroscuro (φωτοσκίαση, τεχνική ζωγραφικής). Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όρο τον οποίο οι περισσότεροι σπουδαστές δεν έχουν ποτέ ακούσει, τόσο η λέξη (ερέθισμα) όσο και ο ορισμός της (απάντηση) πρέπει να διδαχθούν. Η συνδυαστική-συσχετιστική μέθοδος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας και εκμάθησης εκπαιδευτικού υλικού αυτού του είδους.Η διαδικασία χρήσης των καρτών περιλαμβάνει δύο στάδια:  • Τη δημιουργία των καρτών σύμφωνα με το προσωπικό ύφος μάθησης του κάθε σπουδαστή.
  • Τη χρήση των καρτών για ένα χρονικό διάστημα για πρακτική εξάσκηση.


Πώς να δημιουργήσετε τις Κάρτες

Μην απογοητευτείτε αν η πρώτη αντίδραση του σπουδαστή στην πρότασή σας να κατασκευάσει τέτοιες κάρτες είναι αρνητική. Πολλοί σπουδαστές αισθάνονται ήδη φορτωμένοι από τα μαθήματα και διστάζουν να αναλάβουν τη δέσμευση να μάθουν από την εφαρμογή μιας μεθόδου η οποία απαιτεί επιπρόσθετο χρόνο. Η χρήση της συνδυαστικής-συσχετιστικής μεθόδου προϋποθέτει ότι οι σπουδαστές είναι διατεθειμένοι να ετοιμάσουν τις κάρτες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, παρά να διαβάσουν μια μέρα πριν από τις εξετάσεις. Από την άλλη, οι σπουδαστές που χρησιμοποιούν κάρτες αυτού του είδους αισθάνονται μικρότερο άγχος και πίεση πριν από τις εξετάσεις, επειδή αισθάνονται καλύτερα προετοιμασμένοι και έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.Οι σπουδαστές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να φτιάξουν τέτοιες κάρτες, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο προσωπικό μαθησιακό τους ύφος. Για παράδειγμα, όσων η ικανότητα μάθησης στηρίζεται στην ακρόαση μπορούν να φτιάξουν κάρτες με ομοιοκαταληξία ενώ όσοι στηρίζονται στα οπτικά ερεθίσματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχέδια για να αναπαραστήσουν τις πληροφορίες.Από τη στιγμή που οι σπουδαστές έχουν αναπτύξει μια μέθοδο κατασκευής τέτοιων καρτών, θα ανακαλύψουν ότι είναι σε θέση να τις φτιάχνουν σωστά και με ταχύτητα. Μπορούν επίσης να ανακαλύψουν ότι αυτές τους δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όσα έχουν μάθει, καθώς και το αίσθημα προόδου κατά τη μαθησιακή διαδικασία.Χρησιμοποιώντας τις Κάρτες

Το δεύτερο βήμα είναι η εκμάθηση των καρτών. Μόλις φτιάξουν ομάδες καρτών, οι σπουδαστές μπορούν να τις χρησιμοποιούν σε τακτική βάση για να εξετάσουν τον εαυτό τους, κοιτώντας τη μια πλευρά της κάρτας και προσπαθώντας να ανακαλέσουν την κατάλληλη απάντηση. Επίσης, μπορούν να κάνουν και το αντίστροφο, να κοιτούν δηλαδή την απάντηση και να προσπαθούν να ανακαλέσουν το ερέθισμα.

gr.scips.euPosted Image