Σε κάθε εξελικτικό στάδιο υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές,οι οποίες όταν επιμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα και είναι έντονες, παραπέμπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι συμπεριφορές αυτές είναι διαφορετικές σε κάθε περίοδο και ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιγράφονται ως εξής:

Α. Γλώσσα και Μαθηματικά
 • αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει

 • συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες

 • δυσκολεύεται να κάνει περίληψη

 • δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια ιστορία

 • έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου

 • δυσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο σε όλα τα μαθήματα

 • κάνει πολλά λάθη στην ορθογραφία

 • δυσκολεύεται στις αφηρημένες έννοιες

 • παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο

 • δυσκολεύεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας

 • δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων

 • δυσκολεύεται στην εφαρμογή των βασικών μαθηματικών γνώσεων.

Β. Προσοχή και οργάνωση
 • δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες

 • δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο

 • δυσκολεύεται σε τεστ πολλαπλής επιλογής

 • δουλεύει αργά στην τάξη και στις εξετάσεις

 • δεν κρατά καλές σημειώσεις

 • δυσκολεύεται να ελέγξει το έργο του

 • δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων.

Γ. Κοινωνικές δεξιότητες
 • δεν δέχεται την κριτική

 • δυσκολεύεται στην κατανόηση μη λεκτικών σημάτων στην επικοινωνία

 • δυσκολεύεται ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων

 • παρερμηνεύει συχνά τη συμπεριφορά των άλλων

 • δυσκολεύεται στη διαπραγμάτευση ή στην υπεράσπιση του εαυτού του

 • υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνομηλίκων

 • δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου.

Πηγή άρθρου: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σουζάνα Παντελιάδου, Βόλος 2004