Γράφει η Ειρήνη Γιαμούκη - λογοθεραπεύτρια

Ο όρος "μαθησιακές δυσκολίες" χρησιμοποιείται, για να καλύψει μια μεγάλη και ποικιλόμορφη γκάμα δυσκολιών. Τα παρακάτω σημεία δείχνουν ποιά είναι η εικόνα παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στη τάξη:
  • Μαθαίνουν και κατακτούν νέες δεξιότητες με αργό ρυθμό. Συνήθως σε αυτά τα παιδιά οι σχολικές εργασίες πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα μέρη (βήμα πρός βήμα).
  • Η ικανότητα να μιλούν και να κατανοούν την γλώσσα-ομιλία είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μια συζήτηση, ιδιαίτερα όταν αλλάζει συνεχώς το θέμα.
  • Έχουν περιορισμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τα καθήκοντα τους (διάβασμα, εκπόνηση μιας εργασίας κ.ά.). Πιθανότατα έχουν δυσκολίες στο πώς πρέπει να ξεκινήσουν, τί τους ζητείται να κάνουν, πώς να συγκεντρωθούν και πώς να τα θυμούνται.
  • Συνήθως δεν μπορούν να εντοπίσουν τις σημαντικές πληροφορίες (σε ένα κείμενο ή μια συζήτηση), αλλά ούτε ποιες από αυτές είναι περιττές. Δεν μπορούν να συνδέσουν τη σχέση μεταξύ γεγονότων, ιδεών, αντικειμένων κτλ.
  • Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και κοιτάζουν ή μετακινούνται γύρω στη τάξη παρακολουθώντας τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις ασκήσεις και στις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στη τάξη.
  • Και τέλος, αρκετά από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν κοινωνική ανωριμότητα, δηλαδή συμπεριφέρονται όπως παιδιά μικρότερης ηλικίας.


mother.gr

.