Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σημαίνει διδασκαλία ενός νέου γλωσσικού συστήματος που διαφέρει από το μητρικό ως προς την γραφή (γράμματα), την ανάγνωση (φθόγγους), το λεξιλόγιο, την γραμματική και την συντακτική του δομή.

Ειδικότερα η Αγγλική γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες γιατί είναι μια μη φωνητική γλώσσα (άλλα διαβάζουμε άλλα γράφουμε) π.χ. η λέξη plane διαβάζεται πλέϊν και όχι πλάνε. Αντίθετα στην Ελληνική γλώσσα σχεδόν πάντα γράφουμε ότι ακούμε και διαβάζουμε αυτά που βλέπουμε (φωνολογικά διαφανής γλώσσα).


Μπορούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να κάνουν μαθήματα Αγγλικών ;

Σαφώς και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα παιδιά αυτά από την κατάκτηση μιας τόσο σημαντικής δεξιότητας ιδιαίτερα όταν τα αγγλικά σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι σημαντικό εργαλείο γνώσης για το μέλλον και θεωρούνται παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Γι αυτό το λόγο άλλωστε διδάσκονται ως βασικό μάθημα ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Στην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες των μαθητών στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με την εφαρμογή ειδικών μεθόδων και τεχνικών στα πλαίσια ενός εξατομικευμένου μαθήματος και με την βοήθεια εξειδικευμένου καθηγητή ξένων γλωσσών.

Πότε (σε ποια ηλικία) μπορούν τα παιδιά με μαθησιακές να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας ;

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν όπως όλα τα άλλα παιδιά δηλαδή γύρω στη Β’ – Γ΄ Δημοτικού ώστε να έχουν πρώτα γνωρίσει την μητρική τους γλώσσα στο πρώιμο στάδιο γραφής και ανάγνωσης.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι εάν τα παιδιά αυτά έχουν την κατάλληλη διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε ακόμη νεαρότερη ηλικία.

Μπορούν τα παιδιά με δυσλεξία να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα παράλληλα με τα μαθήματα αποκατάστασης των δυσκολιών τους στην Ελληνική γλώσσα;Όταν ένα παιδί με δυσλεξία κληθεί να μάθει μια ξένη γλώσσα θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπο με τις ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην μητρική του γλώσσα.

Ωστόσο δεν θεωρείται απαραίτητο να έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο αποκατάστασης στην μητρική του γλώσσα για να μπορέσει να ξεκινήσει την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.


Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θέλουν περισσότερο χρόνο για να μάθουν μια ξένη γλώσσα;

Συνήθως θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο δεδομένης της γλωσσικής τους αδυναμίας. Ωστόσο κάθε παιδί θεωρείται και είναι μοναδικό και η πρόοδος του καθώς και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο μάθησης, δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.


ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδική Παιδαγωγός, συνεργάτης του Κέντρου ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ

www.evrymathia.com.gr

email : [email protected]