Το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ανέρχεται γύρω στο 25% και συγκεκριμένα το 5-8% καταλαμβάνει η δυσλεξία ενώ το 18% άλλες μορφές μαθησιακών δυσκολιών.

της Έλενας Τάκου

Το ζήτημα είναι πως τα παιδιά λόγω του νεαρού της ηλικίας τους δεν εκφράζουν τα συναισθήματα τους λεκτικά αλλά με πιο έμμεσους τρόπους. Οι έφηβοι από την άλλη ,εκφράζονται πολύ καλύτερα δια λόγου, όπως και οι ενήλικες, αλλά πολλές φορές δεν είναι σαφείς η συχνά αντιφάσκουν.

Έτσι το βάρος των ευθυνών πέφτει τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς βρίσκονται τις περισσότερες ώρες με το παιδί τους, οπότε εκείνοι είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να παρατηρήσουν την ιδιαιτερότητα του. Μόλις διαπιστώσουν πως υπάρχει πρόβλημα στην έκφραση του παιδιού κυρίως –ομιλία και γραφή- καλό θα ήταν να απευθύνονται στα ΚΕΔΔΥ ,ιατροπαιδαγωγικά κέντρα στις νομαρχίες και στις κινητές διαγνωστικές ομάδες.

Τα συγκριμένα κέντρα παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης από ειδικούς όλων των ειδικοτήτων -ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές ,εργοθεραπευτές κ.α.

Οι εκπαιδευτικοί ,έχουν τη σωστή κατάρτιση ώστε να αναγνωρίζουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών και ύστερα να τα παραπέμπουν σε σχολικούς ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη την αγάπη και την προσοχή των εκπαιδευτικών και ακόμα περισσότερο αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Πολύ πιθανό είναι να έχουν ήδη κάποια απέχθεια προς στο σχολείο εξαιτίας της δυσκολίας που έχουν στο να κατακτήσουν τη γνώση, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται με περισσότερη κατανόηση και υπομονή.

Ακριβώς λόγω της δυσκολίας που έχουν τα παιδιά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καλό θα ήταν η διάγνωση να είναι έγκαιρη έτσι ώστε και η αντιμετώπιση τους να είναι τέτοια που να τους βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τόσο σε επίπεδο μάθησης όσο και σε κοινωνικό-αποφυγή τυχόν αντικοινωνικής η επιθετικής συμπεριφοράς-.Θα πρέπει να τονιστεί πως η επιτυχία της εκπαίδευσης και θεραπείας των παιδιών εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που αρχίζει η εκπαίδευση τους. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η θεραπεία τόσο καλύτερα είναι και τα αποτελέσματα.

Ιδανικό είναι οι γονείς να μπορούν να παραδεχτούν το πρόβλημα του παιδιού τους για να μπορούν να ενημερώσουν και να συνεργαστούν κατάλληλα με τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς εκπαιδευτές

Συχνά οι γονείς δεν αποδέχονται την ιδιαιτερότητα του παϊδιού τους γεγονός που επιβαρύνει αποκλειστικά και μονό την εξέλιξη του
.
Πηγή: pinakio.blogspot.gr