του Νίκου Μητρούση

"Η ψηφιακή τεχνολογία και επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) μπορεί να γίνει το δεκανίκι μας τόσο κατά την παράδοση του μαθήματος στο σχολείο, όσο και κατά την επανάληψή του στο σπίτι.

Χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα, τον Η/Υ και το διαδίκτυο (πλατφόρμες διδασκαλίας, εργαλεία και εφαρμογές Web 2.0 (π.χ. πλατφόρμα moodle, wikis, blogs, forums κ.α.)). Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δεν κατέχουν πλέον απλώς παθητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Αναπτύσσονται οι δημιουργικές δεξιότητές τους, συνδέεται η παλαιά με τη νέα γνώση και δίνουμε την αίσθηση του παιχνιδιού – βασικό κίνητρο για ένα μαθητή – απελευθερώνοντας τη σκέψη και την ηρεμία τους.

Συνδυάζοντας την κατά πρόσωπο διδασκαλία με την ηλεκτρονική και την εξ αποστάσεως μάθηση (blended learning) προσφέρουμε στο μαθητή τη δυνατότητα της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, του αυτοελέγχου, της αυτοδιόρθωσης των λαθών του και της αυτοαξιολόγησης, δίνοντας του την αίσθηση της αυτόνομης διδασκαλίας."

dyslexia-germanika.blogspot.gr