Συχνά οι γονείς των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες αναρωτιούνται, εάν είναι εφικτή η προσέγγιση των αγγλικών.Ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι δυνατό να αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες στην αγγλική γλώσσα, όπως και στη μητρική του, τονίζει η κ. Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου, Ψυχολόγος – Επιστημονική υπεύθυνη του www.specialenglish.gr. Συγκεκριμένα, οι μικρές ή οι μεγάλες δυσκολίες των παιδιών στη γραμματική και στο συντακτικό της μητρικής γλώσσας ενδέχεται να εμφανιστούν και στα αγγλικά. Ειδικότερα

Στην ανάγνωση:
 • Διαβάζουν αργά, μονότονα, συλλαβίζουν.

 • Διακρίνουν δύσκολα ή και καθόλου γράμματα που μοιάζουν οπτικά ( b – d, p – q, p – d, m – n ).

 • Παραποιούν λέξεις που έχουν παρόμοια γράμματα( pack – back, met – men ).

 • Δεν ακολουθούν τα σημεία στίξης.

 • Χάνουν τη σειρά την οποία διαβάζουν.

 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν το βασικό νόημα του κειμένου.

Στην γραπτή έκφραση:
 • Προσθέτουν, παραλείπουν, αντιστρέφουν γράμματα ή και συλλαβές ( could – cloud )

 • Αντικαθιστούν φθόγγους που μοιάζουν ακουστικά ( b – p, t – d).

 • Συγχέουν λέξεις ακουστικά παρόμοιες ( three – free )

 • Δυσκολεύονται να γράψουν την απόστροφο στη σωστή θέση ( Petersʼshop, αντί Peterʼs shop ).

 • Κάνουν λάθη στην ορθογραφία των λέξεων που έχουν διδαχθεί και έχουν επαναλάβει.

 • Δεν τηρούν τα σημεία στίξης.

 • Δεν αφήνουν διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις.

 • Δεν ακολουθούν τους συντακτικούς κανόνες στη γραφή των προτάσεων και των παραγράφων.

 • Δυσκολεύονται να μεταφέρουν σωστά και κατανοητά τις σκέψεις τους στο χαρτί.

Στην προφορική έκφραση:

Δυσκολεύονται να συνομιλήσουν χρησιμοποιώντας απλές φράσεις της καθημερινής ζωής. Δυσκολεύονται να δώσουν βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και να διατυπώσουν αντίστοιχες ερωτήσεις στον συνομιλητή τους. Έχουν ελλείψεις στη σωστή σύνταξη των προτάσεων. Δυσκολεύονται στην ορθή χρήση των χρόνων. Δυσκολεύονται να διατυπώσουν σωστά τις σχέσεις χρόνου, αιτίας, συμπεράσματος ανάμεσα στα γεγονότα που περιγράφουν. Δυσκολεύονται στην εκμάθηση του λεξιλογίου.

Μάλιστα, τα αγγλικά – αντίθετα από τα ελληνικά – είναι μια μη φωνολογική γλώσσα ( άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε ) με 26 γράμματα και 44 ήχους. Κατανοούμε λοιπόν, πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθησή της για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη….

Η εξατομικευμένη παρέμβαση, ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης με τις κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις και τεχνικές από ειδικούς, διασφαλίζουν την αποτελεσματική υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα. Αναμφίβολα, οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες και η αγγλική γλώσσα μπορούν να συνδυαστούν επισημαίνει η κ. Ευαγγέλου. Η εκπαίδευση των αγγλικών μπορεί να γίνει για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες μία πολύτιμη εμπειρία, που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους.

Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου

Ψυχολόγος – Επιστημονική Υπεύθυνη του www.specialenglish.gr