Τα Αγγλικά ως γλώσσα είναι αδιαφανής, που σημαίνει πως οι φθόγγοι της δεν προφέρονται όπως γράφονται αλλά με διαφορετικούς ήχους κάθε φορά.

Για παράδειγμα, η λέξη cat προφέρεται ως «κάτ» και γράφεται το ίδιο, όμως η λέξη catering έχει τα γράμματα cat - αλλά προφέρεται «κέιτεριν». Αυτή η δυσκολία είναι έντονη στα παιδιά που έχουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ).

Εντοπίζονται πιο εύκολα οι μαθητές που αντιμετωπίζουν ΕΜΔ στα Αγγλικά με τα εξής χαρακτηριστικά:


 • Είναι εσωστρεφείς και δεν εκφράζουν την άποψή τους μέσα στην τάξη



 • Χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση, επιβράβευση και παρακίνηση προκειμένου να μιλήσουν μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά



 • Ορισμένες φορές υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης



 • Είναι απομονωμένοι και ήσυχοι δίχως να μιλούν με τους συμμαθητές τους



 • Αρνούνται να μιλήσουν και να εκφραστούν στα Αγγλικά προς αποφυγή επίπληξης



 • Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση



 • Αποφεύγουν το βλέμμα του δασκάλου



 • Μικρό εύρος μνήμης οπτικής ή και ακουστικής



 • Έχουν αργό ρυθμό αντιγραφής από άλλο βιβλίο ή από τον πίνακα



 • Αντιμετωπίζουν οργανωτικά προβλήματα



 • Προκύπτουν συχνά προβλήματα ορθογραφίας και ανάγνωσης



 • Συνήθως δεν δουλεύουν ανεξάρτητα και χρειάζονται καθοδήγηση

Προτάσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από καθηγητές ξένων γλωσσών στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας


 • Συνεχής επιβράβευση και έπαινος προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης



 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του μαθητή και των δυνατών του σημείων



 • Διδασκαλία με οπτικοακουστικό και πολυαισθητηριακό υλικό (dvd, τραγούδια, cd, ταινίες, βίντεο, ήχους)



 • Εκμάθηση της γλώσσας με διαδραστικό τρόπο



 • Ένταξη δραματοποίησης και θεατρικού παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος



 • Διδασκαλία με εικόνες και αντικείμενα που μπορούν να αγγίξουν, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους κιναισθητικούς και προάγοντας την πολυαισθητηριακή προσέγγιση



 • Καθοριστικής σημασίας είναι η «ρουτίνα», η επανάληψη ενεργειών που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου ο μαθητής να νιώθει ασφάλεια στο ξενόγλωσσο περιβάλλον



 • Εκμάθηση νέου λεξιλογίου μέσω χρωματικών εναλλαγών (πχ. προτάσεις στον πίνακα με διαφορετικό χρώμα για το ρήμα, το αντικείμενο, το υποκείμενο, διάφορα γραμματικά φαινόμενα)



 • Αναγνώριση των αγαπημένων συνηθειών των μαθητών και προφορική συμμετοχή και επικοινωνία γύρω από αυτές



 • Διδασκαλία μέσω κειμένων καθημερινής ζωής όπως περιοδικά με μεγάλες εικόνες προκειμένου ο μαθητής να συμμετέχει μέσω προφορικών στα Αγγλικά και να έχει μεγαλύτερη θέληση



 • Συνεχής ενθάρρυνση μαθητών μέσω γραπτής ή και προφορικής επικοινωνίας με μαθητές Αγγλόφωνων χωρών (αλληλογραφία, skype, facebook, chat …)



 • O παιδαγωγός διορθώνει μόνο τα σημαντικά λάθη στα προφορικά και δεν επιπλήττει συνεχώς το μαθητή

boro.gr