Ύψος επιδόματος ανεργίας:

Μειωμένα κατά 22% θα είναι τελικά τα επιδόματα ανεργίας που θα καταβληθούν την Παρασκευή στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, αναρτήθηκε τη Δευτέρα το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με τα νέα μειωμένα ποσά ανεργίας που προβλέπονται από την κοινή Yπουργική Aπόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η οποία

υπογράφηκε την 1η Μαρτίου.


ΤΑΝΕΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το βασικό επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται στο εξής με βάση το μειωμένο ημερομίσθιο που προβλέπει το νέο μνημόνιο, και θα ανέρχεται στα 360 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας.

Τα νέα επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής:

* Για τελευταίο μηνιαίο μισθό πάνω από 314,17 ευρώ, το βασικό επίδομα θα είναι στα 360 ευρώ, στα 396 ευρώ με ένα προστατευόμενο μέλος και στα 432 ευρώ με δύο προστατευόμενα μέλη.

* Για τελευταίο μηναίο μισθό από 157,09 έως 314,16 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι 270 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος στα 297 ευρώ ευρώ και στα 324 ευρώ για δύο προστατευόμενα μέλη.

* Για τελευταίο μηνιαίο μισθό έως 157,08 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι πλέον 180 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος 198 ευρώ και με δύο προστατευόμενο μέλη 216 ευρώ.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει την Παρασκευή, ενώ αντίστοιχη μείωση θα ισχύσει και για τα υπόλοιπα επιδόματα που χορηγεί ο Οργανισμός.

Οι μειώσεις ισχύουν από τις 12 Μαρτίου και δεν συμπεριλαμβάνουν τα επιδόματα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί βάσει των παλαιών ποσών και για τα οποία δεν θα υπάρξει συμψηφισμός.

Δικαιολογητικα

Ο ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και την ενδεχόμενη επιδότησή του υποχρεούται πλέον να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

2. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη ή Προσωπικό βιβλιάριο Ασθενείας (και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας).

3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.

4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) και φωτοτυπία αυτού.

5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) - γίνεται δεκτό και το εκκαθαριστικό ή το αντίγραφο της δήλωσης στην εφορία ως αποδεικτικό.

6. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης στον οποίο ο άνεργος είναι ο πρώτος δικαιούχος (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας που περιέχεται ο ΙΒΑΝ)

7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ και φωτοτυπία του εγγράφου που τον περιέχει.

8. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

πηγή http://enotikiprotov...og-post_30.html

………………………………………………………….

Απο 1/7 απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει κάποιος εκ νέου το ταμείο ανεργίας είναι τα 150 ένσημα απο την ημερομηνία πρόσληψης έως και την ημερομηνία απόλυσης. Συγκριτικά με το παλιό καθεστώς η αλλαγή είναι η ακόλουθη:Ενώ παλιά απαιτούνταν 125 ένσημα χωρίς να υπολογίζονται οι δυο τελευταίοι μήνες εργασίας, πλέον απαιτούνται απο την πρόσληψη έως και την απόλυση 150 ένσημα χωρίς να αφαιρείται κανένας μήνας εργασίας. Όσοι λοιπόν αναπληρωτές πλήρους ωραρίου προσελήφθησαν μετά τις 1/1/2012 δεν δικαιούνται το ταμειο ανεργίας γιατί δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λάβουν τους υπόλοιπους μήνες επιδότησης απο την προηγούμενη περίοδο που ήταν άνεργοι.

paideia-ergasia.gr

………………………………………………………….

Διάρκεια - Γενικές προυποθέσεις

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας τουΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή είναι οι εξής:

-ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38),

-ν.1545/85 (άρθρα 3-8),

-ν.1836/89 (άρθρα 15-24),

-ν.1892/1990 (άρθρο 37),

-ν.3552/4.4.07 (άρθρο 5).ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

-Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

-Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

-Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

-Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

8. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

tromaktiko