Δεν είναι δυνατή η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2012 και Μαΐου 2013, σύμφωνα με έγγραφο του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών .

Το εν λόγω έγγραφο διαβιβάστηκε στη βουλή μετά από σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η καταβολή των αποζημιώσεων δε μπορεί να γίνει καθώς «οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δε μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοση ή την κοινοποίησή τους».

Δείτε την απάντηση και το έγγραφο