Τι ισχύει για την επιλογή Ξένης Γλώσσας σε γυμνάσια και λύκεια

Για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 14 1276/Γ2/08 – 09 – 2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2409 Β ́)

Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 137430/Γ2/02 – 09 – 2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2406 Β ́)

Για το μάθημα επιλογής της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ισχύει η με αρ. πρωτ. 95147/Δ2/16 – 06 – 2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

alfavita.gr