Στα παιδιά αρέσει η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και gadgets στην τάξη, αλλά όπως φαίνεται η ίδια η τεχνολογία δεν τα έχει κάνει καλύτερα στον τρόπο που μαθαίνουν, συμπεραίνει μια έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Το μη-κερδοσκοπικό Δίκτυο για την ενημέρωση στα Μέσα διεξήγαγε έρευνα με τη βοήθεια συνεντεύξεων από ένα μικρό δείγμα καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρο τον Καναδά και συμπέρανε πως υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει για την καλύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι πολλοί μαθητές δεν είναι πραγματικά τόσο καλοί στη χρήση του Διαδικτύου, όπως μπορεί να φαίνεται. Ενώ υποθέτουμε ότι τα παιδιά του σήμερα μαθαίνουν γρήγορα πώς να χρησιμοποιούν υπολογιστές, οι συγγραφείς της παραπάνω έκθεσης διαπιστώνουν πως πολλοί μαθητές είναι εξαιρετικοί στη χρήση των social media ή στην αναζήτηση βίντεο στο YouTube, αλλά οι ψηφιακές τους δεξιότητες τελειώνουν εκεί.

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ορισμένα από τα παιδιά τους δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google και δεν είναι σε θέση να διακρίνουν τις πολύτιμες πηγές από τα «σκουπίδια» στο διαδίκτυο. «Η ψηφιακή παιδεία δεν αφορά την τεχνική αρτιότητα αλλά και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, που είναι κεντρικής σημασίας για τη δια βίου μάθηση», αναφέρει η έκθεση.

mathisi20.grPosted Image