Επιμέλεια Κειμένου Ελενα Ξυδοπούλου

KxgHellas.gr

Στάση και συμπεριφορά καθηγητών-Συνεκπαίδευση

Αυτό που επικρατεί διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της συνεκπαίδευσής τους (inclusion) στα γενικά σχολεία.

Η «συνεκπαίδευση» αφορά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν, σε κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.


Ο ρόλος των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στη συνεκπαίδευση είναι ο πιο σημαντικός διότι είναι κι εκείνοι που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Ιδιαίτερα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, η αποτελεσματικότητα του Ειδικού Παιδαγωγού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την επίτευξη των σκοπών του σχολείου, καθώς η κατάρτιση που διαθέτει, οι εκπαιδευτικοί χειρισμοί του και η επαγγελματική του συμπεριφορά οδηγούν στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που μπορεί να προάγει ή να περιορίζει αντίστοιχα την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία. Η συνεκπαίδευση και η στάση των εκπαιδευτικών είναι εκείνη που θα προετοιμάσει τους μαθητές να ζήσουν, να εργαστούν και να αναπτυχθούν σε μια πλουραλιστική κοινωνία.

Άλλωστε μέσα από έρευνες, είναι φανερό ότι τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά ενδέχεται να αποτελέσουν πρότυπο και να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα συμπεριφοράς από το δάσκαλο. Επίσης, υποστηρίζεται ότι εάν η συνεκπαίδευση αποτελέσει την βασική αρχή του οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήματος, τότε η μελλοντική του επιτυχία θα βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στους εκπαιδευτικούς. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν τις ανησυχίες τους οι οποίες έχουν να κάνουν με τον χρόνο που διατίθεται στους μαθητές, τη χρήση των υπηρεσιών στήριξης, το υπόλοιπο προσωπικό αλλά και τους πόρους για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

Κατά την προσωπική μου πάντοτε γνώμη, την επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων κρατούν στα χέρια τους μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι οφείλουν να μελετούν, να ενημερώνονται και να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από τη ψυχοσύνθεση και ανάπτυξη των παιδιών τα οποία διδάσκουν και διαμορφώνουν το μέλλον ΑΛΛΑ και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιάκοπα και με ζήλο με μοναδικό στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των παιδιών σε γενικές τάξεις τυπικής ανάπτυξης.

Η περιθωριοποίηση δεν αρμόζει σε κανέναν και ειδικά σε παιδιά που δεν επέλεξαν τη δυσκολία τους αλλά και που δεν επέλεξαν να εκπαιδευτούν σε ένα σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιμέλεια Κειμένου Ελενα Ξυδοπούλου

KxgHellas.gr

Προφίλ: Έλενα Ξυδοπούλου

Καθηγήτρια αγγλικών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Απόφοιτη του τμήματος Μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης πανεπιστημίων Αγγλίας και Αμερικής. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Μετάφραση από το London Metropolitan University. Ύστερα από 13 χρόνια εμπειρίας διδασκαλίας της Αγγλικής σε παιδιά και ενήλικες (σε σχολεία, φροντιστήρια και ως εξετάστρια του ΥΠΕΠΘ για το ΚΠγ) και κατόπιν φοίτησης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Τον τελευταίο χρόνο διεξάγει σεμινάρια σε Καθηγητές Ξένων Γλωσσών.