.

«….Είναι οι εκπαιδευτικοί της αίθουσας διδασκαλίας, της βιβλιοθήκης, του μόχθου, της προσφοράς, της θυσίας, της σιωπής. Είναι και οι εκπαιδευτικοί της ιδιοτέλειας, της αυτοπροβολής, της δημοσιότητας, της δικτύωσης, του θορύβου…

Είναι οι φωτισμένοι Δάσκαλοι των έργων, είναι και οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί των λόγων (όταν διαθέτουν και…λόγο). Και αυτό, βέβαια, σε όλες τις βαθμίδες της

Posted Image

kathigitis.org