Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής τoυ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διενεργεί έρευνα για τη μελέτη του επιπέδου στρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η έρευνα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη και η διαχείριση των πληροφοριών έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτα την εμπιστευτικότητα.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή του στρες των εκπαιδευτικών και η διερεύνηση συσχετίσεών του με εργασιακούς και επαγγελματικούς παράγοντες.

Τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και διαχείρισης του στρες των εκπαιδευτικών.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την υπεύθυνη διοργάνωσης της έρευνας, κ. Νάντια Κουρμούση, στην ηλ. διεύθυνση [email protected]

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας.

Η ερευνητική ομάδα
  • Ν. Κουρμούση, Διδάσκουσα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, στο ΔΝΑ του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ

  • Ε. Αλεξόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

  • Χ. Δαρβίρη, Καθηγήτρια,Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

  • Λ. Βάρβογλη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Νευροψυχολόγος, Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ


Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο TSI (TEACHER STRESS INVENTORY του M. Fimian), για την έρευνα που διεξάγεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας" της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό τη μελέτη του στρες των εκπαιδευτικών.

Παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε μόνο εφόσον ασκείτε διδακτικό έργο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η βαθμολογία σας, μαζί με διευκρινιστικά στοιχεία για τη βαθμολογική σας κατάταξη.

Κατόπιν, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε σε μορφή PDF χρήσιμες πληροφορίες για το στρες και τη διαχείρισή του.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο

.Πηγη teacherstress-survey.gr