Το γεγονός πως τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εισβάλει στην καθημερινότητά μας έχει αναφερθεί πολλές φορές σε πολλές μας αναρτήσεις. Η διαδικτυακή επικοινωνία είναι πραγματικότητα ενήλικοι και ανήλικοι επικοινωνούν με τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο που επιλέγουν. Είναι ωστόσο η προσωπική διαδικτυακή παρουσία εκπαιδευτικού και μαθητή κάτι που μπορεί να ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία;

Στο άρθρο της LISA FLEISHER στη γνωστή εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει τους κανόνες που τέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα παιδείας της Νέας Υόρκης για τον τρόπο επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, συνέστησε στους εκπαιδευτικούς να ορίζουν σαφή όρια ανάμεσα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο διαδίκτυο και σε αυτούς που είναι δημόσιοι και εκπροσωπούν το σχολείο. Έτσι ουσιαστικά απαγόρευσε την επικοινωνία μέω των προσωπικών λογαριασμών διασαφηνίζοντας πως είναι σπουδαίο εργαλείο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκεί να χρησιμοποιούνται σε ενταγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και όχι σε τυχαία επικοινωνία παό προσωπικούς λογαριασμούς εκπαιδευτικών και μαθητών.

Στους κανονισμούς αναφέρεται πως απαιτείται ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά σχέδια εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τόσο για τα κείμενα όσο και για την ανάρτηση φωτογρφιών ή άλλου πολυμεσικού υλικού.

Θέλοντας να ενισχύσει αλλά και να προωθήσει αυτή την προσπάθεια μέσα στον μήνα θα διοργανωθού και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο χρήσης και βέλτιστης αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στη σχολική αίθουσα.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

mathisi20.gr