Η τεχνολογία προσφέρει πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Καθώς όμως χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι ορατός ο κίνδυνος οι μαθητές να μην προσέχουν και πολύ στο μάθημα!

Υπάρχει τρόπος λοιπόν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτό που τους ζητάμε ενώ έχουν στα πόδια συσκευές-πειρασμούς; Υπάρχουν τρόποι και μάλιστα...7, όπως προτείνει και το άρθρο!

Ανάμεσα στους 7 τρόπους που προτείνονται είναι φυσικά η μεγαλύτερη δέσμευση και συμμετοχή στο μάθημα σε αντίθεση με την παθητική παροχή πληροφοριών, η ενασχόληση με πραγματικά προβλήματα που μπορούν τα παιδιά να τα συναντήσουν στην κοινωνία αλλά και η συνεχής επανάληψη μέσω των δυνατοτήτων της τεχνολογίας!

Σχετικοί Σύνδεσμοι: Edudemic

mathisi20.gr