Τα ακαδημαϊκά συνέδρια μπορεί να είναι πολλές φορές βαρετά αλλά προσφέρουν μια άλλη οπτική στην επικαιρότητα και μας βοηθούν να δούμε τάσεις στην εκπαίδευση που δεν παρατηρούμε απλά με μία ματιά στα social media.

Υπάρχουν πέντε διαπιστώσεις που έγιναν την προηγούμενη χρονιά, μερικές από τις οποίες έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ κατά καιρούς.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Καταρχάς, παρατηρείται ότι το χαρτί δεν έχει «πεθάνει» παρόλο που αυτό θα περίμεναν οι περισσότεροι με όλα τα ψηφιακά μέσα που έχουμε πλέον στη διάθεση μας. Ακόμα, τα όρια του σχολείου έχουν πλέον ανοίξει.Το σχολείο δεν περιορίζεται μόνο μέσα σε ένα κτίσμα, σε μία σχολική τάξη αλλά είναι παντού.

Χρήματα ξεκινούν να επενδύονται στην εκπαίδευση και όλοι ελπίζουν να μην είναι αυτό μια φούστα η οποία θα σπάσει μετά από λίγο καιρό.

mathisi20.gr