Μια λίστα με ελεύθερα λογισμικά για εκπαιδευτικούς χωρισμένα σε 18 κατηγορίες προσφέρουν 321 εργαλεία για χρήση στην τάξη. Η λίστα περιλαμβάνει δωρεάν εργαλεία για τη δημιουργία Infographics, podcasts, ψηφοφορίες, κουίζ, εργαλεία για ψηφιακή αφήγηση, bookmarking και Web Conferencing. >>>>>>> .

Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα γνωστά Google forms, Delicious, Pinterest, Reddit καθώς και πλήθος άλλων που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Δείτε αυτόν τον σύνδεσμο

mathisi20.gr