Η ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος και συγγραφέας κ. Αλεξάνδρα Καππάτου συμβουλεύει:

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένα παιδί να κατανοήσει και να μάθει μια ξένη γλώσσα είναι η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων στη μητρική γλώσσα. Συνήθως τα παιδιά ηλικίας 5-6 χρόνων κατέχουν ένα λεξιλόγιο στη μητρική τους γλώσσα που περιλαμβάνει περισσότερες από 2000 λέξεις. Αποτελέσματα ερευνών καταλήγουν ότι η ακουστική αντίληψη ενός παιδιού είναι πολύ καλή από τα 3-6 χρόνια.

Το παιδί χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του σε αυτή την ηλικία είναι πολύ εύκολο να μάθει μια ξένη γλώσσα και μάλιστα πολύ γρήγορα με το τραγούδι, το παραμύθι και το παιχνίδι όπως άλλωστε μαθαίνει και τη μητρική.

Τι πρέπει να κάνετε

Για να γίνει με επιτυχία η μύηση του παιδιού στην ξένη γλώσσα το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του. Η χρήση εικόνας και ήχου είναι αποφασιστικής σημασίας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Εάν μιλάτε άριστα μια ξένη γλώσσα μπορείτε αρχικά να βοηθήσετε το παιδί σας να εξοικειωθεί με τη γλώσσα αυτή και να εμπλουτίσει σταδιακά το λεξιλόγιό του.

Υπάρχουν πολλά απλά και όμορφα παραμυθάκια με εικόνες που διευκολύνουν το παιδί να κατανοήσει την ιστορία που ακούει στη ξένη γλώσσα. Μπορείτε ακόμα να πλαισιώνετε το διάβασμα με άλλες δραστηριότητες.

Προτιμήστε όμως το βασικό ρόλο της εκμάθησης της ξένης γλώσσας να αναλαμβάνουν δάσκαλοι που είναι εξειδικευμένοι σε αυτή.

Στην ηλικία των 7-8 χρόνων τα παιδιά βρίσκονται πλέον σε καλό επίπεδο γλωσσικής ωρίμανσης και μπορούν να ξεκινήσουν τη συστηματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος

akappatou.gr