Πώς μαθαίνουν τα παιδιά ξένες γλώσσεςPosted ImageΓια την ξένη γλώσσα:
  • Οι νευροφυσιολόγοι έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου στις οποίες γίνεται η επεξεργασία των ερεθισμάτων σε μια ξένη γλώσσα. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία δημιουργεί συγκεκριμένες απαιτήσεις από το πρόγραμμα σπουδών και τον καθηγητή. Η διαδικασία της μνήμης και της ανάκλησης δεδομένων παρουσιάζονται οι ίδιες όπως σε οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης αλλά η διαδικασία επεξεργασίας διαφέρει από αυτές της μητρικής γλώσσας ή της γλώσσας του περιβάλλοντος.

  • Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Από την εμπειρική μελέτη αυτών των προσεγγίσεων έχει διαπιστωθεί ότι :

Κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό στυλ απορρόφησης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχουν να κάνουν με την δυνατότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί την γλώσσα μέσα σε ένα κοινωνικό περίγυρο, το επίπεδο αυτονομίας που αποκτά μαθαίνοντας, τον τρόπο που μελετά και πόσο ασχολείται με τον τρόπο που μαθαίνει, την διαρκή έκθεση του σε πολλαπλά ερεθίσματα στην γλώσσα-στόχο, το μαθησιακό του ιστορικό, τα κίνητρα που έχει για να μάθει την γλώσσα-στόχο, τις απαιτήσεις που του προβάλλονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον και τέλος, την στάση που κρατά απέναντι στην γλώσσα-στόχο.

Πηγή: MAROULIS LANGUAGE CENTRE

lifelearn.gr