Στα εξεταστικά κέντρα θα βρεθούν ξανά την ερχόμενη εβδομάδα χιλιάδες υποψήφιοι προκειμένου να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα που έχουν δηλώσει.

Ξένες Γλώσσες, Μουσική και σχέδια δίνουν μόρια για την εισαγωγή σε πολλά τμήματα των ΑΕΙ τα οποία απαιτούν τη συμμετοχή στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Σήμερα θα σας δώσουμε οδηγίες… πλεύσης για τα μαθήματα αυτά προκειμένου να πετύχετε υψηλές βαθμολογίες. Και ξεκινάμε από τις ξένες γλώσσες που έχουν και τη μεγαλύτερη συνολικά συμμετοχή.Ξένες γλώσσες

Οι υποψήφιοι, πέρα από την προετοιμασία που θα πρέπει να έχουν κάνει μέχρι τώρα και τις γνώσεις που έχουν πάνω στις ξένες γλώσσες, θα πρέπει να γνωρίζουν και πώς γίνεται η εξέταση. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής: Δίνεται ένα αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων.

Στον αριθμό αυτόν προσμετρώνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.

Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος αλλά προτιμώνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία. Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.1. Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχονται:
 • Η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου.

 • Το πεδίο αναφοράς του.

 • Το συγκεκριμένο πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο κ.λπ.).

Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από τον βαθμολογητή.2. Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων.

Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.

Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

Γλωσσική επίγνωση Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες-ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα-άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:

 • Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης).

Με τη δραστηριότητα-άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από απόψεως σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από απόψεως γραμματικής.

Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
 • Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης.

Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».
 • Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου.

Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

Απόδοση του ύφους του κειμένου Οι υποψήφιοι πρέπει να γραφούν απλά, σωστά και με σύντομες προτάσεις, προσέχοντας να αποδίδουν το ύφος και τη φύση του κειμένου. Για παράδειγμα, αν στην έκθεση πρέπει να γράψουν ένα γράμμα, οφείλουν να καταλάβουν εάν αυτό απευθύνεται σε κάποιον φίλο ή σε κάποιον άγνωστο, οπότε να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ύφος.

Παραγωγή γραπτού λόγου Δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτόν προσμετρώνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια:
 • Η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους κ.λπ.).

 • Η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μια άποψη ή επιχειρήματα για κάτι κ.λπ.).

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι:
 • Περιγραφή ή/και

 • Διήγηση ή/και

 • Έκφραση άποψης ή/και

 • Διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου, το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα. Η διάρκεια εξέτασης για το μάθημα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες.

Πρακτικές οδηγίες Οι υποψήφιοι, όσο γίνεται πιο ψύχραιμα και με αυτοσυγκέντρωση, κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων πρέπει:

 • Να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (από πού προέρχεται το κείμενο, τι πρέπει να κάνουν κ.λπ.).

 • Να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο και τις ερωτήσεις 2-3 φορές, με σκοπό την πλήρη κατανόησή τους.

 • Να υπογραμμίσουν τα σημεία που θεωρούν δύσκολα. Αν συναντήσουν κάποια άγνωστη λέξη, ας προσπαθήσουν να την εξηγήσουν περιφραστικά, ώστε να αποδώσουν πληρέστερα το νόημα της πρότασης. Τα συμφραζόμενα του κειμένου θα βοηθήσουν στην απόδοση των καλύτερων σημείων.

 • Να ξεκινήσουν να απαντούν στις ερωτήσεις για τις οποίες είναι σίγουροι και να αφήνουν για το τέλος αυτές για τις οποίες αμφιβάλλουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν σπαταλούν άδικα τον χρόνο τους.

 • Να γραφούν απλά, σωστά και με σύντομες προτάσεις, προσέχοντας να αποδίδουν το ύφος και τη φύση του κειμένου. Για παράδειγμα, αν στην έκθεση πρέπει να γράψουν ένα γράμμα, οφείλουν να καταλάβουν εάν αυτό απευθύνεται σε κάποιον φίλο ή σε κάποιον άγνωστο, οπότε να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ύφος.

 • Τέλος, πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το γραπτό τους, πριν το παραδώσουν, για να βεβαιωθούν ότι δεν τους έχουν ξεφύγει λάθη γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά ή ορθογραφικά.

Αρμονία

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος Αρμονία γίνεται ως εξής: Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού μαθήματος Αρμονίας. Η διάρκεια εξέτασης για το μάθημα της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες. Για το ειδικό μάθημα της Αρμονίας θα πρέπει να τονιστεί στους υποψηφίους να γράφουν ξεκάθαρα, με σαφήνεια, δικαιολογώντας όλους τους ξένους φθόγγους, να μην παρεκτρέπονται και διπλασιάζουν φθόγγους χαρακτηριστικούς της τονικότητας που εννοούν, να εκμεταλλεύονται τυχόν δυνατότητες του θέματος για πτώση, γιατί οι πτώσεις εμπεδώνουν την τονικότητα. Να είναι προσεκτικοί τόσο στην αξιοποίηση των αλυσίδων όσο και στη μετάβαση από τη μία τονικότητα στην άλλη (μετατροπίες) και ας έχουν υπόψη τους ότι οι δοσμένες μελωδίες των τελευταίων ετών δυσκολεύουν και πυκνώνουν μετά τα 4-5 πρώτα μέτρα, οπότε απαιτείται καλή κατανομή του χρόνου εξέτασης, ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν την εναρμόνιση.

Eλεύθερο Σχέδιο

Στο Ελεύθερο Σχέδιο, η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθητές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού το αντικείμενο. Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα. Επίσης, να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά. Η βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:
 • Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του.

 • Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.

 • Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.

 • Τη γενική εικόνα του θέματος.

Η διάρκεια εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.

Έλεγχος Μουσικών, Ακουστικών Ικανοτήτων

Για την εξέταση του μαθήματος ισχύει το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Ειδικό-τερα: Η εξέτασή του θα περιλαμβάνει 5 ισοδύναμες βαθμολογικά ομάδες ερωτή-σεων. Η κάθε ομάδα ερωτήσεων θα περιλαμβάνει τέσσερις ισοδύναμες βαθμολογικά ερωτήσεις και για κάθε ερώτηση θα δίνονται πέντε δυνατές επιλογές απάντησης. Για κάθε ερώτηση οι υποψήφιοι θα ακούν ξεχωριστά το αντίστοιχο μουσικό κείμενο και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε δυνατών επιλογών που τους δίνονται για κάθε ερώτηση. Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:
 • Με την πρώτη ομάδα, αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων.

 • Με τη δεύτερη ομάδα, αναγνώριση συγχορδιών.

 • Με την τρίτη ομάδα, αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.

 • Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.

 • Με την πέμπτη ομάδα, αναγνώριση – ταύτιση μελωδιών.

Η βαθμολογία στην κλίμακα 1-100 κατα-νέμεται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων.

Γραμμικό Σχέδιο

Στο Γραμμικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής: Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
 • Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

 • Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών, αντικειμένων γεωμετρικών μορφών κ.λπ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι τα εξής:
 • Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας κ.λπ.), που αξιολογείται με 30 μονάδες.

 • Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), που αξιολογείται με 20 μονάδες. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες.

 • Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογούνται με 15 μονάδες.

 • Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες.

 • Γενική εικόνα (10 μονάδες). Η διάρκεια εξέτασης για το μάθημα είναι έξι (6) ώρες.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΘΝΟΣ