Σε αλλαγές στο «παρά πέντε» της δημοσιοποίησης του σχεδίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις προχωράει το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το σχέδιο για τις πανελλαδικές το οποίο θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για το νέο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο που θα παρουσιαστεί σήμερα ή αύριο, προβλέπει, μεταξύ άλλων ότι για την εισαγωγή των υποψηφίων στα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ θα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και των τριών τάξεων του λυκείου. > > .

Το 50% των θεμάτων στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές, θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων και θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές των λυκείων. Με απλά λόγια, οι ετήσιες εξετάσεις στις τρεις τάξεις του λυκείου θα είναι κατά το ήμισυ πανελλαδικού τύπου.

Μία άλλη καινοτομία που εισάγει το υπουργείο Παιδείας, αφορά σ” έναν διορθωτικό συντελεστή που θα ενεργοποιείται, όταν οι υποψήφιοι γράφουν καλύτερους βαθμούς στις πανελλαδικές, σε σχέση με τους αντίστοιχους των προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Παιδείας πριμοδοτεί όσους επιτυγχάνουν υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλαδικές, ανεβάζοντας έτσι το μέσο όρο της βαθμολογίας τους.

Ακόμη, τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο στις πανελλαδικές, καθώς δίνεται η δυνατότητα να ορίζουν ειδικό συντελεστή βαρύτητας για ορισμένα μαθήματα, τα οποία κρίνουν ότι έχουν βαρύνουσα σημασία για την εισαγωγή των φοιτητών σε κάποιες σχολές των ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Κατά τα λοιπά, στο σχέδιο για τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις θα ορίζονται και συγκεκριμένοι συντελεστές για τις βαθμολογίες των ετήσιων εξετάσεων στις τρεις τάξεις του λυκείου, καθώς θα μετρούν στην τελική βαθμολογία για τις πανελλαδικές. Το «ειδικό βάρος» της βαθμολογίας θα είναι μικρότερο στην Α΄ Λυκείου και θα μεγαλώνει σταδιακά στη Β΄ και την Γ΄ τάξη.

Ακόμη, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν εφεξής μηχανογραφικό δελτίο το οποίο θα περιλαμβάνει τμήματα και σχολές από 4+1 επιστημονικά πεδία.

Συγκεκριμένα, τα μέχρι πρότινος γνωστά πέντε επιστημονικά πεδία μειώνονται σε τέσσερα και δημιουργείται ξεχωριστό πεδίο, στο οποίο θα εντάσσονται όλες οι Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές.

Έθνος