Μπορεί οι φετινές βάσεις να χαρακτηρίστηκαν από σημαντική άνοδο για πολλά τμήματα ελέω των καλύτερων επιδόσεων και των ελεύθερων μετεγγραφών για τις ειδικές κατηγορίες, όμως υπήρξαν και τμήματα όπου για την εισαγωγή απαιτήθηκαν βαθμοί λίγο πάνω από το 0.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου ο τελευταίος εισακτέος πέρασε γράφονται 0 ή λίγο πάνω από το 0 στα 6 μαθήματα τα οποία εξετάστηκε. Ο εν λόγω υποψήφιος είχε μέσο όρο στα 6 μαθήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, 0,53 ενώ σε Αρχαία και Ιστορία Κατεύθυνσης έγραψε 0. Η εισαγωγή του στο τμήμα Ισπανικής γλώσσας πραγματοποιήθηκε πιθανόν λόγω της άριστης επίδοσης τους στο μάθημα της Ισπανικής γλώσσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τμήματα Ισπανικής Γλώσσας καλύφθηκαν οι 70 από τις 72 θέσεις.

Παρόμοια είναι και η εικόνα σε ένα άλλο ξενόγλωσσο τμήμα το τμήμα της Ιταλικής γλώσσας όπου ο τελευταίος εισακτέος έγραψε 0 σε αρχαία και ιστορία κατεύθυνσης ενώ ο μέσος όρος στα 6 μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης ήταν 2,53. Στο τμήμα Ιταλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας έμειναν 14 θέσεις καθώς από τις 67 καλύφθηκαν οι 53 θέσεις.

Υπάρχουν όμως και άλλα τμήματα όπου εισήχθησαν υποψήφιοι με πολύ χαμηλές βαθμολογικές επιδόσεις. Στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας ο τελευταίος εισακτέος είχε άθροισμα στα δυο βασικά μαθήματα 4 και μέσο όρο στα 6 μαθήματα 3,42. Επίσης στο τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Λευκάδας απαιτήθηκαν χαμηλές βαθμολογίες για την εισαγωγή καθώς ο τελευταίος υποψήφιος που πέτυχε την εισαγωγή του είχε άθροισμα βαθμολογίας 4,4 στα δυο βασικά μαθήματα και μέσο όρο στα 7 μαθήματα που εξετάστηκε, πέραν του ειδικού μαθήματος, 3,01.


πηγή