Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2021 ήδη έχουν ξεκινήσει ενώ ο διευθυντής σπουδών των φροντιστηρίων «Ανάλυση», κ. Πασχάλης Λιόλιος, ανέφερε ότι οι τάσεις είναι ανοδικές, ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές.

Εκτίμηση για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ο κ. Λιόλιος για το 1ο επιστημονικό πεδίο επισήμανε τα εξής:

«Στο 1ο επιστημονικό πεδίο οι βαθμολογίες των υποψηφίων με επιδόσεις πάνω από 17.000 μόρια είναι αισθητά καλύτερες από πέρυσι. Ετσι λοιπόν σχολές που είχαν βάσει 17.500 και πάνω αναμένουμε να έχουν μια αύξηση μορίων της τάξης των 150-200 μορίων. Εξαρτάται από τη σχολή, όμως μια μεσοσταθμική αύξηση αυτού του τύπου είναι πολύ πιθανή.

«Από τα 17.500 μόρια και κάτω θα υπάρχει μείωση των Βάσεων. Η μείωση θα είναι αρχικά μικρή, και θα αυξάνει όσο πάμε σε χαμηλότερες Βάσεις. Έτσι, αυτό που μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή είναι ότι σχολές του 1ου πεδίου που είχαν Βάση 15.000 μόρια είναι πιθανό να παρουσιάσουν μια μείωση μέχρι 500 μόρια. Πιο κάτω οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες. Σχολές που είχαν Βάση 12.000 με 13.000 μόρια θα παρουσιάσουν μείωση 700-800 μορίων. Δεν θα έχουμε πολύ χαμηλές Βάσεις, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Γύρω στις 9.000 θα είναι οι χαμηλότερες Βάσεις»

Εκτίμηση για τις βάσεις 2021 για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο