Κοινοποιούμε προκήρυξη διαγωνισμού για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-2013.

Η περίοδος υποβολής των έργων είναι από 4 έως και 15 Νοεμβρίου 2013

edunea.gr

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-2013, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προκηρύξει τον 8o Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning!

Η περίοδος υποβολής των έργων είναι από 4 έως και 15 Νοεμβρίου 2013.

Προϋποθέσεις για υποβολή συμμετοχής:

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει:

Να έχουν ήδη συνάψει συνεργασία με κάποιο ευρωπαϊκό σχολείο και να έχουν υλοποιήσει κάποιο έργο, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εντός του σχολικού έτους 2012-2013.

Η συνεργασία μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν το 2012 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013. Η συνεργασία που υποβάλλεται στον διαγωνισμό, να έχει ήδη βραβευτεί με ελληνική Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Τα έργα που έχουν βραβευτεί στους Εθνικούς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος.

Κατηγορίες Διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις ηλικιακές κατηγορίες:

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό (5-12)

Γυμνάσιο (13-15)

και ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19)

Σχολικές Ομάδες

Από τα έργα που θα υποβληθούν στις παραπάνω κατηγορίες θα διακριθούν τα 2 καλύτερα σε κάθε κατηγορία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μια από τις παραπάνω κατηγορίες για να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Αν ένα έργο υποβληθεί σε 2 κατηγορίες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Όσον αφορά την κατηγορία «Σχολικές Ομάδες» , το έργο θα υποβληθεί από έναν μόνο από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφει στην αίτηση τα ονόματα των συναδέλφων που συμμετείχαν. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τι κομμάτι ανέλαβε ο κάθε εκπαιδευτικός που συνεργάστηκε στη σχολική ομάδα, κάτι που θα πρέπει να διαφαίνεται και μέσα στο έργο.

Βραβεία

Και στις τέσσερις κατηγορίες, τα βραβεία για τους πρώτους και δεύτερους νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή βράβευσης που θα γίνει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας στις 6 Δεκεμβρίου 2013 και θα περιλαμβάνουν συμμετοχή σε κάποιο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ανάπτυξης και Δικτύωσης eTwinning για τους συντονιστές εκπαιδευτικούς ή/και υλικοτεχνικό εξοπλισμό ΤΠΕ για τα σχολεία και τους μαθητές.

Επίσης, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών θα εκδοθεί οδηγός με την περιγραφή των βραβευμένων έργων 2013, όπως έγινε και το 2012.

Αξιολόγηση

Τα έργα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν ως προς τα γενικότερα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την απόδοση Ετικέτας Ποιότητας, με βάση τις πληροφορίες που θα υποβληθούν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό μέσω της φόρμας συμμετοχής, αλλά, κυρίως, από τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έργου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Τελετή Απονομής – Παρακολούθηση Εκδήλωσης

Τα έργα που θα προκριθούν ως καλύτερα για το σχολικό έτος 2012-2013 θα βραβευθούν σε ειδική τελετή στις 6 Δεκεμβρίου 2013 Διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στον 8ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση: http://www.etwinning...s/contest13.php

Η φόρμα υποβολής θα είναι διαθέσιμη από 4 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Όλες οι συμμετοχές οφείλουν να ακολουθούν τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μικρές παραθέσεις πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον η πηγή προέλευσης αναφέρεται ρητά. Εικόνες, φιλμ, ήχος και άλλο πολυμεσικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον έχει δημιουργηθεί από τη σχολική μονάδα, ή αν ο ιδιοκτήτης έχει παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης, ή αν έχει ληφθεί από ελεύθερες πηγές, π.χ. Clip Art.