Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων16 Φεβρουαρίου 2015 στις 10:00 (ώρα Ελλάδος)

Τελική προθεσμία αποστολής των φακέλων υποψηφιότητας15 Μαΐου 2015 στις 16:00 (ώρα Ελλάδος)Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προεπιλογής* (μόνο για υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης – BGF)2 Ιουνίου 2015Συνεντεύξεις για τους προεπιλεγμένους φοιτητέςΑπό 8 έως 10 Ιουνίου 2015 στην ΑθήναΑνακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής (BGF και BCS)*16 Ιουνίου 2015* τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά σε αυτή τη σελίδα, και όχι τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς. Η Υπηρεσία Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας θα επικοινωνήσει με τους προεπιλεγμένους φοιτητές για την υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης (BGF).

Υπενθύμιση: Η αίτηση για υποτροφία πραγματοποιείται παράλληλα με την αίτηση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η αίτηση υποτροφίας VRIκα μπορεί να κατατεθεί πριν από την αποδοχή φοίτησης στο γαλλικό ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψηφίου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής του.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Προκειμένου να υποβάλλετε υποψηφιότητα για υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος VRIκα ! για το έτος 2015/16, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο υποψηφιότητας (βλ. σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας) εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί. Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής διαφέρουν ανάλογα με το είδος της υποτροφίας. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις περιγραφές τους στην ενότητα εταιροι για περισσότερες λεπτομέρειες.

Όλες οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή). Θα χρειαστείτε 20 με 25 λεπτά για να συμπληρώσετε το έντυπο στο οποίο πρέπει να επισυνάψετε:

συνοδευτική επιστολή (1800 έως 3000 χαρακτήρες)

αντίγραφο του διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο έως 200 ΚΒ)

Βιογραφικό σημείωμα (αρχείο σε μορφή .doc ή .pdf έως 200 ΚΒ και έως δύο σελίδες).

Το έντυπο συμπληρώνεται στα αγγλικά, μόνο εάν υποβάλλετε υποψηφιότητα αποκλειστικά για αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα. Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα για την υποτροφία Elpedison, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε την αίτηση στα αγγλικά, ανεξάρτητα από την γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών για το οποίο κάνετε αίτηση.

Προσοχή: κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνον αίτηση για υποτροφία κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ VRIκα ! 2015/16 (Σελίδα υπό κατασκευή)

Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

vrika@ifa.gr

Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.