ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Σχολεία ψηφιακά, διαπολιτισμικά, προσανατολισμένα σε project στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Goethe -Institut διοργανώνει το πρόγραμμα «Σχολεία ψηφιακά, διαπολιτισμικά, προσανατολισμένα σε project στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» με στόχο την προώθηση της εκμάθησης και της διδασκαλίας που υποστηρίζονται από τα ψηφιακά μέσα και απευθύνεται σε σχολεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στις οποίες διδάσκονται τα γερμανικά ως ξένη γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-3661 006 και στην ιστοσελίδα www.goethe.de/griechenland .

Υπουργείο Παιδείας