Ανακοίνωση ( deutsch.gr )

Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης που ενδιαφέρονται για την πορεία και το μέλλον της Γερμανικής γλώσσας διεθνώς και θα τους ενδιέφερε η συμμετοχή σε διεθνή συνάντηση στη Γερμανία τον Ιούνιο μπορούν να δηλώσεις διαθεσιμότητα με μεήλ στο karanikolas2 [at] deutsch.gr.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την ιδιότητα των ταμειακών μελών της Πανελλήνιας Ένωσης.Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

info [at] deutsch.gr