Σύσταση Κλάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθηγητή κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, σε συνεργασία και με την αρμόδια Υφυπουργό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εύη Χριστοφιλοπούλου, συγκροτούνταικλάδοι Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, συστήνεται ο ακόλουθος αριθμός θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους αντίστοιχους κλάδους:



ΚΛΑΔΟΣ



ΘΕΣΕΙΣ



ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

200



ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

100



ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

100



ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών

60



ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης

5



ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ

288



ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΤΕΙ

192



Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ