Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ07, 05, 08, 19/20: Δελτίο τύπου - Κριτήρια μετατάξεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)

www.pekap.gr


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

www.deutsch.gr


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

www.apf.gr

--------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

www.pasykaga.gr

--------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓ ΠΠ)

www.aplf.gr


ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.)

www.art-teachers.com


Αθήνα, 21 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κριτήρια μετατάξεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 έγινε συνάντηση μελών των Δ.Σ. των παραπάνω επιστημονικών Ενώσεων για το θέμα των μετατάξεων από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μετά την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της έκδοσης της Κ.Υ.Α. για τη σύσταση των κλάδων Γαλλικής, Γερμανικής, Πληροφορικής και Καλλιτεχνικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, θέλουμε να τονίσουμε ότι οι μετατάξεις των μονίμων εκπαιδευτικών με τις οποίες θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές, είναι αναγκαίο να γίνουν αξιοκρατικά, με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

Για λόγους ισονομίας και αντικειμενικότητας θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους που το επιθυμούν να αιτηθούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η μόνη δίκαιη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση είναι οι μετατάξεις να γίνουν βάσει των μορίων μετάθεσης, όπως ακριβώς έγινε και με τη σύσταση του κλάδου Αγγλικής Φιλολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μετατάξεις θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως και να συσταθούν οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις, ώστε να καλυφθούν πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

Το άρθρο 73 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), προβλέπει ότι για τη μετάταξη υπαλλήλου απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό του. Καθώς το άρθρο αυτό αναφέρεται σε μετατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόμου (Άρθρο 69: Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας -στο ίδιο Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο-), δεν συντρέχει λόγος να υπάρχει πιο αυστηρός περιορισμός. Ειδικότερα ο ν.3260/2004 στο άρθρο 12 στην παράγραφος 5 αναφέρεται σε "Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου" και δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς οι θέσεις αφορούν στον ίδιο κλάδο του ίδιου υπουργείου.

Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να ανακοινωθούν εκ των προτέρων και ταυτόχρονα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τα κριτήρια μετάταξης και οι θέσεις ανά περιοχή (πχ Α Αθήνας 5 θέσεις κλπ).

Τέλος, για να μην υπάρξουν προβλήματα με συναδέλφους που έχουν ήδη κάνει αίτηση μετάταξης ενώ δεν είχαν συσταθεί οι κλάδοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί να είναι σαφές ότι οι αιτήσεις μετάταξης που έγιναν τον Μάρτιο δεν έχουν ισχύ και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

deutsch.gr