Αναρτήθηκε το ΦΕΚ με την εγκύκλιο για τις 2016

Οι αναπληρωτές θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις στο , από την Τρίτη 12/7 μέχρι Τρίτη 19/7

Δείτε την εγκύκλιο αναπληρωτών 2016 2017