Με στόχο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ σε σχολικές μονάδες το ΥΠΕΚΑ θα χρηματοδοτήσει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 197 προτάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε περίπου 300 σχολεία της χώρας, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ.

Με στόχο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ σε σχολικές μονάδες το ΥΠΕΚΑ θα χρηματοδοτήσει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 197 προτάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε περίπου 300 σχολεία της χώρας, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί από τους δήμους τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και το υπουργείο Παιδείας, σε ανταπόκριση πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Παράλληλα και επιδιώκοντας την περαιτέρω διεύρυνση ανάλογων παρεμβάσεων ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπέγραψε νέα πρόσκληση 20 εκατ. ευρώ για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

300

Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν επιδεικτικά έργα σε περισσότερα από 300 Βιοκλιματικά Σχολεία σε 172 δήμους της χώρας συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 120 εκατ. ευρώ (αντί των 40 εκατ. που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός). Για την εξυπηρέτηση των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των ΑΠΕ θα γίνουν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, οι οποίες αφορούν:
  • Μονώσεις στεγών και τοιχωμάτων (κέλυφος κτιρίων).

  • Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα, με θερμοδιακοπή.

  • Αντικατάσταση/αναβάθμιση καυστήρα/λέβητα.

  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εγκατάσταση διάταξης ελέγχου φωτισμού.

  • ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β, γεωθερμία, βιομάζα).

  • Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά την παρέμβαση.

  • Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση των μαθητών και του ευρέως κοινού, με έντυπο υλικό, ανάπτυξη ιστοσελίδων, διαλέξεις και σεμινάρια.

ethnos.grPosted Image