Τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας που θα λειτουργήσουν στα 6/θ και άνω δημοτικά σχολεία και

στα σχολεία με ΕΑΕΠ για το σχολικό έτος 2012-2013 θα είναι ανά σχολική μονάδα ως εξής:


Πατήστε τον σύνδεσμο