Διαδικασία Προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής - Γερμανικής ΓλώσσαςΣας κοινοποιούμε το έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.52/666/100967/Γ1/4-9-2012 Posted Image του ΥΠΑΙΘΠΑ, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Επισυνάπτουμε ακόμα, τους καταλόγους με τα ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας που εγκρίθηκαν από το ΥΠΑΙΘΠΑ.

Συνημμένα:

Posted Image Καταλόγος με τα ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας Posted Image


Posted Image Καταλόγος με τα ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας Posted Image

Posted Image Πίνακας Ι (Συμπλ. από το Δ/ντή-ντρια της Σχ. Μονάδας) Posted Image

Posted Image Πίνακας αποδεκτών εκδοτικών οίκων Posted Image