ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1) Υπουργική Απόφαση,

1. Οι Δ/ντές των 6/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015 στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, αλλά και οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών.

2. Η ενημέρωση των μαθητών της Δ΄ τάξης, οι οποίοι θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2014 - 2015 στην Ε΄ τάξη, καθώς και των γονέων τους, για την επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.05, Π.Ε.07 και Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών κλάδων Π.Ε.05 και Π.Ε.07, που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα. Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους ώστε η ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για τις δύο γλώσσες να γίνεται σε διαφορετικές ημέρες.

O Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. Ελλάδας (APF FU Grèce) για μία ακόμη φορά ετοίμασε πρωτότυπο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για την γνωριμία των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού με τη γαλλική γλώσσα.

Το υλικό θα διανέμεται δωρεάν από το γραφείο μας στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31 , τηλ: 210-3398737 τις ακολουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-16:00.

Στους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να το παραλάβουν προσωπικά λόγω απόστασης θα αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στέλνετε πλήρη δ/νση, στην οποία θα αποσταλεί το υλικό,στην Πρόεδρο Δ. Μαυροματάκη: 6937318134 [email protected] ή στην Γ. Γραμματέα Α. Καραθάνου : 6937318135 [email protected]

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ