Τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Α ́ και Β ́ τάξη θα παραλάβουν:

Το Aplha English για την Α ́ Δημοτικού

Το Beta English για τη Β ́ Δημοτικού

Το κάθε «πακέτο» περιλαμβάνει:

Τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο/ η εκπαιδευτικός Αγγλικής με τους μαθητές του/ της (flash cards, worksheets, εικονογραφημένες ιστορίες κ. τ.λ.) CD με ηχητικό υλικό (τραγουδάκια, ρίμες κ.τ.λ.)

Οδηγός του Εκπαιδευτικού

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά πακέτα δεν προορίζονται για τον κάθε μαθητή. Μένουν στο σχολείο προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής.

Τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ της χώρας, για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Γ ́ τάξη θα παραλάβουν:

Τo Magic Book 1 (βιβλίο μαθητή, βιβλίο δασκάλου, τετράδιο εργασιών, Audio CD) σε όσα σχολεία ΕΑΕΠ οι μαθητές της Γ ́ Δημοτικού θα διδαχτούν για πρώτη φορά Αγγλικά.

To βιβλίο αυτό αντικαθιστά το πιλοτικό άσπρομαυρο Magic Book.

Το Magic Book 2 (βιβλίο μαθητή, βιβλίο δασκάλου, τετράδιο εργασιών,Audio CD) σε όσα σχολεία ΕΑΕΠ οι μαθητές της Γ ́ Δημοτικού έχουν ήδη διδαχτεί αγγλικά για δύο χρόνια.

Οι σχολικές μονάδες που δεν λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα παραλάβουν για τη διδασκαλία της Αγγλικής στη Γ ́ Δημοτικού το Magic Book 1.

Οι παραδόσεις των βιβλίων Αγγλικής Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης στα Κέντρα Διανομής θα γίνουν τη χρονική περίοδο από 25 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα βιβλία από τα Κέντρα Διανομής, εφόσον προηγουμένως, κατά το διάστημα από 1 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2014 επικαιροποιήσουν στο MySchool τις όποιες μεταβολές του μαθητικού τους δυναμικού για το σχολικό έτος 2014-2015.

Δείτε εδώ το έγγραφο