Εξετάζεται με δέουσα προσοχή η εισαγωγή ξένων γλωσσών

Το υπουργείο Παιδείας απάντησε στην ερώτηση του βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ Νίκο Νικολόπουλο σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Ο βουλευτής ζητούσε να μάθει, μεταξύ των άλλων, αν προτίθεται το υπουργείο να προβεί σε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως 2ης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης παρουσιάζει τη σχετική νομοθεσία με την οποία ορίζεται η εισαγωγή της Γερμανικής και Γαλλικής ως Β’ ξένης γλώσσας στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία και στα ΕΑΕΠ σύμφωνα με το ΦΕΚ 253Β/2012 υπογραμμίζει ότι το ίδιο προβλέπεται και με την εγκύκλιο 68008/Γ1/05-05-2014 για το τρέχον έτος.Επίσης ο Τάσος Κουράκης αναφέρει ότι στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού και της οργάνωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής για τις ξένες γλώσσες και με γνώμονα το μέγιστο όφελος για τη μελλοντική επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών, το ΥΠΟΠΑΙΘ εξετάζει με τη δέουσα προσοχή την εισαγωγή ξένων γλωσσών στο εκπαιδευτικό σύστημα, πάντα μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων εισαγωγής και εφαρμογής τους.


Ο λεπτομερής σχεδιασμός της μελλοντικής επαναφοράς ή εισαγωγής μιας ξένης γλώσσας οφείλει, εν πάση περιπτώσει, να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σαφείς προδιαγραφές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της καλύτερης δυνατής ηλικίας έναρξης της εκμάθησης της Β ξένης γλώσσας, τη μελέτη και εκπόνηση των σχετικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και πρόταση για τα κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια καθώς και τον ορισμό προϋποθέσεων απασχόλησης των αρμόδιων εκπαιδευτικών. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας της προτεινόμενης ξένης γλώσσας, για να γίνει η κατάλληλη αποτίμηση της πειραματικής εφαρμογής της και να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα.

Αναφορά με μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας, επισημαίνεται η ανάγκη ύπαρξης του κατάλληλου σχεδιασμού με βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Τέλος γίνεται γνωστό ότι με το ΑΠΦ 408/ ΑΣ 698/24.4.2014 έγγραφό της η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη κατόπιν ενημέρωσής της από το ιταλικό ΥΠΕΞ, γνωστοποίησε στην Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων του ΥΠΟΠΑΙΘ ότι το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, με τη ΝΟΤΑ ΜΙUR 11.04.2014 PROT.N.3560, περιέλαβε την ελληνική γλώσσα μεταξύ των διδασκομένων ξένων γλωσσών στην ιταλική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι για πρώτη φορά η ελληνική γλώσσα εντάσσεται στο τακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιταλίας και προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας της, εφόσον εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον.

newsbeast.gr