Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Το έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε μορφή pdf

Η υπεύθυνη δήλωση για τη δεύτερη γλώσσα σε μορφή xls