Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας θα επιλέγεται από την πλειοψηφία των μαθητών - Οι υπόλοιποι θα αναγκάζονται να παρακολουθούν γλώσσα που δεν επιθυμούν

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει φετινή εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας με βάση την οποία η διδασκαλία της επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία θα επιλέγεται από την πλειοψηφία των μαθητών. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι οι μειοψηφούντες να παρακολουθούν γλώσσα την οποία δεν επιθυμούν.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς και γονείς, εξαιτίας των αλλαγών που υπάρχουν στα κριτήρια για τη σύσταση τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας στην Ε΄ δημοτικού (γερμανικά ή γαλλικά), κάποιες σχολικές μονάδες θα είναι αποκλειστικά «γαλλόφωνες» όσον αφορά τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας και άλλες αποκλειστικά «γερμανόφωνες». Υπολογίζουν, μάλιστα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία από τις δηλώσεις των μαθητών για το ποια ξένη γλώσσα επιθυμούν να διδαχθούν στην Ε΄ δημοτικού, ότι το 1/3 εξ' αυτών δεν θα παρακολουθεί αυτή που επιθυμεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «Έθνος».

Τόσο οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, όσο και γονείς υποστηρίζουν μιλώντας στην εφημερίδα ότι είναι αντιπαιδαγωγικό να διδάσκεται ένας μαθητής μία γλώσσα που δεν επιθυμεί, όταν μάλιστα υπάρχει το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό στο σχολείο.

Από την πλευρά του πάντως το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί το θέμα και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανεξετάσει το ζήτημα. Ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους επιστημονικών φορέων της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια, όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί και το κατώτερο όριο - αριθμός για τη δημιουργία τμήματος Β΄ ξένης γλώσσας.

Και ιταλικά στα Γυμνάσια

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση παράλληλα με τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα στα Γυμνάσια -στα οποία οι εκπαιδευτικοί είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά- θα διδάσκεται και η ιταλική γλώσσα.

Η παραπάνω απόφαση θα ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

«Πόλεμος» για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία, εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε φετινή εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, μαίνεται το τελευταίο διάστημα σε πολλές σχολικές μονάδες της χώρας.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς και γονείς, εξαιτίας των αλλαγών που υπάρχουν στα κριτήρια για τη σύσταση τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας στην Ε΄ δημοτικού (γερμανικά ή γαλλικά), κάποιες σχολικές μονάδες θα είναι αποκλειστικά «γαλλόφωνες» όσον αφορά τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας ή «γερμανόφωνες». Υπολογίζουν, μάλιστα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία από τις δηλώσεις των μαθητών για το ποια ξένη γλώσσα επιθυμούν να διδαχθούν στην Ε΄ δημοτικού, ότι το 1/3 εξ αυτών δεν θα παρακολουθεί αυτή που επιθυμεί.

Bελτιώσεις
Το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί στενά το θέμα και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανεξετάσει το ζήτημα, βελτιώνοντας όσα σημεία μπορεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο υπουργός Νίκος Φίλης με εκπροσώπους επιστημονικών φορέων της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας διαβεβαίωσε κατ' αρχάς ότι η ξενόγλωσση εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του και δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια, όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί και το κατώτερο όριο - αριθμός για τη δημιουργία τμήματος Β΄ ξένης γλώσσας.

Τόσο οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων όσο και γονείς υποστηρίζουν μέσω του «Εθνους» ότι είναι αντιπαιδαγωγικό να διδάσκεται ένας μαθητής μία γλώσσα που δεν επιθυμεί, όταν μάλιστα υπάρχει το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό στο σχολείο.

Την ίδια στιγμή, οι 300 καθηγητές της γερμανικής γλώσσας και οι 600 της γαλλικής που έχουν μεταταχθεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας από το 2013 φοβούνται ότι θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι εργασιακές συνθήκες και θα εργάζονται σε ακόμη περισσότερες σχολικές μονάδες (από τις 4 με 5 που εργάζονταν πέρυσι) προκειμένου να συμπληρώσουν τις ώρες διδασκαλίας που απαιτούνται.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα εισήχθη πιλοτικά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2005-2006 σε 219 δημοτικά σχολεία της χώρας με αποδέκτες κατ' αρχάς 15.000 μαθητές της Ε΄ και Στ΄ υλοποιώντας σχετικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Λόγω της ευρείας αποδοχής του προγράμματος, η Β΄ ξένη γλώσσα καθιερώθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να τη διδάσκονται πλέον στα 3.688 4θέσια και πάνω δημοτικά περίπου 170.000 μαθητές.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αποφάσισε φέτος να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Μέχρι πέρυσι, οι μαθητές στη Δ΄ τάξη του δημοτικού δήλωναν ποια γλώσσα επιθυμούν να διδαχτούν. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός 12 ατόμων για τη συγκρότηση τμήματος. Το μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικά ή γαλλικά) γινόταν την ίδια ώρα. Ολο αυτό, όπως παραδέχονται καθηγητές αλλά και διευθυντές σχολείων, είχε και κάποια αρνητικά, καθώς υπήρχαν δυσκολίες στη συγκρότηση των προγραμμάτων.

Αλλαγές

Φέτος, η πρώτη εγκύκλιος από το υπουργείο δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο και όριζε ότι δεν υπήρχε πλέον επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τάξης αλλά σε επίπεδο τμήματος και πιο συγκεκριμένα τι αποφάσιζε η πλειοψηφία. Μετά από πιέσεις, υπομνήματα των ομοσπονδιών και συναντήσεις με στελέχη του υπουργείου, βγήκε μία διευκρινιστική εγκύκλιος στα τέλη Μαΐου η οποία βελτίωσε τα πράγματα, δίνοντας τη δυνατότητα διοργάνωσης παράλληλων τμημάτων. Προϋπόθεση ήταν να υπάρχει ελάχιστος αριθμός 14 μαθητών ανά τάξη, χωρίς όμως να επιτρέπεται τα τμήματα για τη δεύτερη γλώσσα να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα της Γενικής παιδείας.

Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εντοπίζεται στο στο 4ο Δημοτικό της Νέας Σμύρνης. Η αριθμητική κατανομή των δύο τμημάτων της Ε΄ τάξης για παρακολούθηση 2ης ξένης γλώσσας, για τα γαλλικά είναι 29 μαθητές και για τα γερμανικά 22. Ως εκ τούτου, στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι βάσει της τελευταίας διευκρινιστικής εγκυκλίου να δημιουργήσουν δύο τμήματα, στα οποία θα διδαχθεί η πλειοψηφούσα γλώσσα, δηλαδή η γαλλική.

Πιέσεις στο υπουργείο Παιδείας για αλλαγή στάσης
Ερωτήματα των γονέων για το επίπεδο της ποιότητας της διδασκαλίας

Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των γονέων σε σχολικές μονάδες όπου μεγάλος αριθμός μαθητών θα διδαχθεί άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξε.

Οι γονείς, όπως μας εξήγησαν, μπορεί να επιλέγουν μία δεύτερη ξένη γλώσσα για το παιδί τους, επειδή ήδη έχουν δώσει κάποια χρήματα σε φροντιστήρια για την εκμάθησή της, επειδή μπορεί κάποιο μέλος της οικογένειας να σχεδιάζει να εργαστεί μελλοντικά στην αντίστοιχη χώρα, ή γιατί πιστεύει ο γονέας ότι η συγκεκριμένη γλώσσα θα δώσει στο παιδί του όταν μεγαλώσει περισσότερα επαγγελματικά εφόδια.

Ο Ευστάθιος Τυράκης έχει τρία παιδιά, με το μεγαλύτερο να ετοιμάζεται για την Ε΄ δημοτικού. «Το πρόβλημα που δημιουργείται με την εγκύκλιο του υπουργείου είναι ότι δεν μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά ελεύθερα τη 2η ξένη γλώσσα που θα διδαχτούν» αναφέρει ο κ. Τυράκης, ο οποίος είναι και γραμματέας του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης. Στο σχολείο, 22 παιδιά, μεταξύ των οποίων και το δικό μου, δήλωσαν τη γερμανική γλώσσα και 29 τη γαλλική. Βάσει της εγκυκλίου, όμως, και τα 22 παιδιά που δήλωσαν τα γερμανικά δεν θα έχουν αυτή την ευκαιρία. «Αναρωτιέμαι ποια θα είναι η ποιότητα του μαθήματος, όταν μέσα στην τάξη θα υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν γαλλικά».

Πάντως, ήδη σύλλογοι γονέων από ορισμένα σχολεία της χώρας έχουν στείλει επιστολές προς τον υπουργό Παιδείας, ζητώντας να έχουν δικαίωμα τα παιδιά τους να επιλέγουν ελεύθερα τη 2η ξένη γλώσσα που επιθυμούν.

Η Κατερίνα Λαμπαδαρίου, από την πλευρά της, πρόεδρος του συλλόγου γονέων στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, σημειώνει ότι είναι άδικο να μην υπάρχει ελευθερία στην επιλογή της ξένης γλώσσας. «Καταστρατηγείται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Ο διευθυντής του κάθε σχολείου θα είναι αναγκασμένος να χαρακτηρίζει ένα σχολείο ''γαλλόφωνο'' ή ''γερμανόφωνο''. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των μαθητών ανά τμήματα θα αυξηθεί, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και το θέμα των καθηγητών, οι οποίοι θα δουν να επιδεινώνονται οι εργασιακές σχέσεις».

Εκπαιδευτικοί:
Ακυρώνονται παιδαγωγικά δικαιώματα

Για καταστρατήγηση του δημοκρατικού και παιδαγωγικού δικαιώματος των μαθητών και των γονέων να επιλέγουν ελεύθερα τη Β' ξένη γλώσσα στο δημοτικό κάνουν λόγο οι επιστημονικοί φορείς των καθηγητών γερμανικής και γαλλικής γλώσσας.

Μιλώντας στο «ΕΘΝΟΣ» σημειώνουν ότι με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από τη νέα χρονιά στην Ε' δημοτικού , πολλοί μαθητές θα αναγκαστούν να διδαχθούν άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, με μοναδικό κριτήριο την αριθμητική και συχνά οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας.

«Αρκετά σχολεία, θα είναι πλέον «γαλλόφωνα» ή «γερμανόφωνα», ενώ βάσει των στατιστικών στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, ένας στους τρεις μαθητές θα διδαχθεί άλλη γλώσσα από αυτήν που έχει δηλώσει» υποστηρίζει η Ευαγγελία Κουτσουδάκη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας.

Προσθέτει πως με τον τρόπο που γίνεται η σύσταση των τμημάτων σε κάποιους μαθητές «επιβάλλεται» ποια γλώσσα θα διδαχθούν. «Οσον αφορά στους καθηγητές, θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι εργασιακές συνθήκες, καθώς θα είναι αναγκασμένοι να εργάζονται έως και σε 10 σχολικές μονάδες».

Από την πλευρά της, η Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε, καθηγήτρια γερμανικών στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλώνει πως είναι αντιπαιδαγωγικό να μην υπάρχει ελευθερία στην επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας. «Εάν ένα παιδί μπει σε μία αίθουσα για να παρακολουθήσει ένα μάθημα που δεν θέλει, το πρόβλημα θα περνάει και στον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα καλείται να διαχειριστεί αυτό το άσχημο κλίμα στην τάξη». Για τους καθηγητές τονίζει πως αναμένεται να μετακινηθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και σε μεγάλο βαθμό θα καταργηθεί η έννοια του όμορου σχολείου. Η κ. Τίλε ανέφερε ακόμη ότι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε' Δημοτικού ανέρχονται σε περίπου 100.000, ενώ το 43% εξ αυτών βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων που επεξεργάστηκε, προχώρησε σε ορισμένες παρατηρήσεις:

• Τα τμήματα που δημιουργούνται για την πλειοψηφούσα γλώσσα στην Ε΄ Δημοτικού υπερβαίνουν κατά πολύ την αναλογία των μαθητών και είναι σχεδόν ίδια αριθμητικά με τα τμήματα της Στ' (παλιό σύστημα). Η εξοικονόμηση δηλαδή γίνεται στα τμήματα της μειοψηφούσας γλώσσας.

• Επειδή το σύνολο των τμημάτων μειώνεται στην Ε' Δημοτικού, η πλειοψηφούσα γλώσσα θα διδάσκεται σε «παραγεμισμένα» τμήματα και οι διδάσκοντες της μειοψηφούσας γλώσσας θα διανύουν άπειρα χιλιόμετρα για να συμπληρώσουν ωράριο.

• Η εξοικονόμηση που ίσως επιτευχθεί ανέρχεται σε 60 εκπαιδευτικούς γερμανικής και γαλλικής γλώσσας σε όλη τη χώρα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι δύο ομοσπονδίες καθηγητών (γαλλικής και γερμανικής γλώσσας) έχουν ξεκινήσει διαδικασία για συλλογή υπογραφών από γονείς (έχουν ξεπεράσει τις 3.000), ζητώντας την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία -όπως λένε- καταργείται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής Β' ξένης γλώσσας στην Ε' Δημοτικού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ Με στοιχεία από ΕΘΝΟΣ και protothema