ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ & Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου – Σ. Λαπατά

Τηλέφωνο: 210-3442238 , 210-3443318

ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός ThinkQuest 2012

Το Oracle Education Foundationέχει προκηρύξει το Διεθνή Διαγωνισμό ThinkQuest 2012 (ThinkQuestInetrnationalCompetition 2012).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων (Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων), Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας http://www.thinkquest.org/competition .

Όλες οι λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ThinkQuest 2012 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδαhttp://www.thinkquest.org/competition.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ