Πόλος έλξης τα ΑΕΙ της Κύπρου για τους Ελληνες

Δυνατότητα φοίτησης σε 3 δημόσια και 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια

Τα πανεπιστήμια της Κύπρου προτιμούν όλο και περισσότεροι Έλληνες, ενώ δεν είναι λίγοι οι απόφοιτοι οι οποίοι προσδοκούν σε πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση, έχοντας «μπει» στις σχετικές επετηρίδες. Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες που σπουδάζουν στα δημόσια και ιδιωτικά ΑΕΙ της Κύπρου ξεπερνούν τις 3.000 και συνήθως επιλέγουν σπουδές σε νομικές, παιδαγωγικές, πολυτεχνικές και σχολές ψυχολογίας.

Όπως τονίζουν εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, υπάρχει μία αυξητική τάση Ελλήνων που πηγαίνουν στην Κύπρο για σπουδές έχοντας ως βασικό κριτήριο της επιλογής τους την ποιότητα στην εκπαίδευση, τους πανεπιστημιακούς με διεθνή αναγνώριση, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην Κύπρο το 7% του ΑΕΠ διατίθεται στην εκπαίδευση, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται στο 5%.

Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα τρία δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο) και τέσσερα ιδιωτικά (Frederick, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Νεάπολης), τα οποία προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και διδακτορικά (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα).

Τα κριτήρια επιλογής στα δημόσια πανεπιστήμια -όπου δίδακτρα καταβάλλονται μόνο σε μεταπτυχιακά (5.000 ευρώ για όλο τον κύκλο σπουδών) και διδακτορικά- είναι ο γενικός βαθμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που υποβάλλεται απευθείας στα πανεπιστήμια τον Ιούλιο. Δεκτοί γίνονται οι Έλληνες υποψήφιοι ως υπεράριθμοι σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των Κυπρίων εισακτέων. Χορηγούνται 11 υποτροφίες κάθε χρόνο (ύψους 3.840 ευρώ η καθεμία), κουπόνια σίτισης και οικονομική βοήθεια με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
 • Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το κριτήριο αποδοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογική προτεραιότητα, ενώ οι εγγραφές γίνονται Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Τα δίδακτρα στα προπτυχιακά κυμαίνονται περίπου στα 6.000 ευρώ ανά έτος και στα 8.000-12.000 ευρώ τα μεταπτυχιακά. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ιδιωτικών πανεπιστημίων, για τους Έλληνες φοιτητές προσφέρονται μειωμένες τιμές (κατά 2.500 ευρώ το έτος) σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία στη χώρα μας.

Τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα λειτουργούν και καλοκαιρινά τετράμηνα, κατά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της επιλογής τους και τη θερινή περίοδο. Επίσης διαθέτουν εστίες και υπηρεσίες ακαδημαϊκών ανταλλαγών ή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.
 • Οι τίτλοι σπουδών σε δημόσια και ιδιωτικά είναι αναγνωρισμένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία, από όλα τα κράτη της ΕΕ και από άλλα, ενώ έχουν κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγή προς τα ελληνικά ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα (για τα ιδιωτικά το Frederick, Ευρωπαϊκό και Λευκωσίας). Το κόστος ζωής στην Κύπρο είναι αντίστοιχο με αυτό στην Ελλάδα.

Τι απαιτείται για την αίτηση εισδοχής

Οι Έλληνες που θέλουν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με τον βαθμό πρόσβασής τους με συστημένο ταχυδρομείο σε ημερομηνίες που θα ανακοινώσουν τα ιδρύματα (συνήθως στις αρχές Ιουλίου) στη διεύθυνση: «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2011» Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση εισδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου:

www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: www.cut.ac.cy/studies . Μπορούν, επίσης, να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, Ηρακλείτου 10, Τ.Κ. 106 73 Κολωνάκι, τηλ.: 210 3641217/-218 και το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη - Λεωφ. Νίκης 37, Τ.Κ. 54622, τηλ.: 231 0260611/-625.
 • Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των δύο πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου και κοινοποιούνται επίσης τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τα μεταπτυχιακά, οι υποτροφίες και τα επιδόματα

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η έγκυρη και σωστή ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΠΚ, όσον αφορά μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες, καθώς και η καθοδήγησή τους στον τρόπο συλλογής πληροφοριών που αφορούν τη συνέχιση των σπουδών τους. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα, καθώς και συγκεκριμένοι τρόποι πλοήγησης στο Διαδίκτυο, ιστοσελίδες, τηλέφωνα επικοινωνίας για πανεπιστημιακά ιδρύματα, εγχειρίδια με χρήσιμες αναφορές, με σκοπό τον ορθό προσανατολισμό του φοιτητή-αποφοίτου. Ενημέρωση γίνεται, επίσης, και για τις διαδικασίες εξετάσεων των πτυχίων που απαιτούνται για την εισαγωγή στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (ξένες γλώσσες, χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθώς και για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα για μεταπτυχιακές σπουδές.

Υποτροφίες:

Κάθε χρόνο η κυπριακή κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους την περσινή χρονιά περίπου 3.670 ευρώ η καθεμιά, ?ε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο εξάμηνο είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6,50 (Λίαν Καλώς).

Σίτιση φοιτητών:

Κάθε εξάμηνο η κυπριακή κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την κυπριακή κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας 7,00 ευρώ το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια των πανεπιστημίων κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής και Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης & Ευημερίας αντίστοιχα.

Επιδόματα Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου:

Τα επιδόματα του ΚΦΠ παραχωρούνται από την κυπριακή κυβέρνηση υπό μορφή επιδομάτων προς οικονομική ενίσχυση όλων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα περιλαμβάνουν τα εξής: επιδότηση ενοικίου μέχρι 2.100 ευρώ, επιδότηση αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων μέχρι 500 ευρώ και επιδότηση αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή μέχρι 500 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, τηλ.: 00357 22894021, φαξ: 00357 22894463 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο fm(ΑΤ)ucy.ac.cy.

Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, της αγοράς εργασίας και των μεταπτυχιακών σπουδών. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων του ΠΚ για τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν και σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Η ενημέρωση αυτή γίνεται στο γραφείο με την επίσκεψη του ενδιαφερομένου, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στους πίνακες, στην ιστοσελίδα του Γραφείου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μαζικές αποστολές e-mails για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, καθώς και μέσω του ενημερωτικού δελτίου «Καριέρα & Σπουδές», που εκδίδει το Γραφείο κάθε 15ήμερο. Το Γραφείο διοργανώνει, επίσης, «Ημέρες Σταδιοδρομίας», ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εργοδοτών, σε μια προσπάθεια να συνδέσει το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό με την αγορά εργασίας.

Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

 • Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

 • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 • Κέντρο Γλωσσών

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 • Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

 • Τμήμα Χημείας

 • Τμήμα Πληροφορικής

 • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

 • Τμήμα Φυσικής

 • Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής

 • Ωκεανογραφικό Κέντρο

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
 • Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

 • Τμήμα Νομικής

 • Τμήμα Ψυχολογίας

 • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 • Τμήμα Οικονομικών

 • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών

 • Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

Πολυτεχνική Σχολή
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής

 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 • Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 • Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας

 • Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων - «Κοίος»

Φιλοσοφική Σχολή
 • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

 • Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

 • Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 • Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

Η στέγαση των φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει φοιτητική εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην πανεπιστημιούπολη. Συνολικά σαράντα (40) δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς κα μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι δύο (22) από αυτά κατανέμονται σε πρωτοετείς προπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της α' κατανομής και 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της β' κατανομής). Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά το ενοίκιο για δωμάτιο της φοιτητικής εστίας κυμαίνεται μεταξύ 102-136 ευρώ μηνιαίως. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαχειρίζεται αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων σε αυτοτελή κτίρια που λειτουργούν ως μικρές φοιτητικές εστίες, τα οποία διαθέτει σε επιδοτημένες τιμές στους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Αριθμός διαμερισμάτων/δωματίων διατίθεται ειδικά σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα. Ενδεικτικά το ενοίκιο ανέρχεται σε 130-220 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, το Γραφείο Στέγασης παρέχει διευκολύνσεις στους πρωτοετείς φοιτητές από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Ελλάδα, για την εξεύρεση κατοικίας σε διαμερίσματα/οικίες που προσφέρονται από ιδιώτες προς ενοικίαση. Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης του κάθε πανεπιστημίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα πανεπιστήμια της Κύπρου. Σημειώνεται ότι για διαμονή στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους Ελλαδίτες προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της 2ης και 3ης κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ucy.ac.cy/fmweb/Stegasis.htm και www.cut.ac.cy/studies.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ethnos.gr